Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Inovatīva koncepta dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleru sistēmu pielietojums dzeramā ūdens tīklā"
Title in English "Application of an innovative concept for residential fire sprinkler systems in drinking water installations"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor J.Rubulis
Reviewer R.Neilands
Abstract Ugunsdzēsības ūdens patēriņam ir bijusi vēsturiski būtiska ietekme uz dzeramā ūdens kvalitāti pilsētas ūdensapgādes tīklā. Rezultātā, lai nodrošinātu reglamentēto ugunsdzēsības ūdens patēriņu, pilsētas ūdensapgādes tīkls pamatā ir pārdimensionēts attiecībā pret reālo dzeramā ūdens patēriņu. Tam par iemeslu zemi ātrumi un lieli ūdens uzturēšanās laiki var tikt novēroti dzeramā ūdens sadales tīklā. Rezultātā labvēlīga vide fizikāliem, ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem procesiem var tikt radīta. Toties tas var izraisīt ūdens saduļķošanos un paaugstinātu mikrobioloģiskā piesārņojuma risku. Ugunsgrēkos bojāgājušo skaits atrodas aptuveni vienādā līmenī pēdējos gados Eiropā. Pie tam aptuveni 80% no ugunsgrēkos bojāgājušo skaita notiek dzīvojamā sektorā. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ugunsgrēkos bojāgājušo skaits nesamazinās, ir efektīvais pieejamais cilvēku evakuācijas laiks, kas ir samazinājies no 15-17 min līdz aptuveni 3 min. Būvniecības materiāli var tikt minēti kā viens no galvenajiem faktoriem, jo mūsdienu ēkās koku un dabisko šķiedru ir nomainījuši sintētiskie saplākšņi un šķiedras. Tam par iemeslu ugunsgrēks izplatās ātrāk, kā rezultātā dzīvības drošības apdraudējuma riski ir palielinājušies gan iedzīvotājiem, gan ugunsdzēsējiem. Dzīvojamo ēku ugunsdzēsības sprinkleru pielietojums plašā mērogā tiek minēts kā viens no daudzsološākajiem risinājumiem, kā varētu tikt uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte pilsētas ūdensapgādes tīklā un kā varētu tikt ievērojami samazināts ugunsgrēkos bojāgājušo skaits. Tam par iemeslu inovatīvi risinājumi abos sektoros ir nepieciešami, lai varētu sasniegt iepriekšminētos rezultātus. Pirmajā daļā apskatīta ugunsdzēsības sprinkleru hidraulika. Pilienu izsmidzināšanas jeb atomizācijas modelis izveidots. Rezultāti parādīja, ka pilienu mākoņa veidošanās procesu visvairāk ietekmēja ugunsdzēsības sprinkleru sprauslas diametrs. Divi jauni parametri, teorētiskā siltuma kapacitāte (THC) un iztvaikošanas siltuma kapacitāte (EHC) definēti. Analīze parādīja, ka, neskatoties uz zema ūdens patēriņa un zema spiediena nosacījumiem pilsētas ūdensapgādes tīklā, uguns dzēšanas process ar mazāku raksturīgā piliena diametru varētu būt tik pat efektīvs iztvaikošanas atdzesēšanas dēļ kā augsta ūdens patēriņa un augsta spiediena gadījumā. Otrajā daļā analizēta ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas ietekme uz dzeramā ūdens kvalitāti iekšējos tīklos izmantojot SIMDEUM (SIMulation of water Demand; an End-Use Model) modeli. Izveidoti inovatīvi dzeramā ūdens iekšējo tīklu plānojumi, kas ietver zema patēriņa un zema spiediena ugunsdzēsības sprinkleru pielietojumu. Rezultāti parādīja, ka ūdens vecums var sasniegt aptuveni 10 stundas vistālāk esošajos punktos. Iekšējo tīklu plānojumu salīdzinājums parādīja, ka ūdens vecums vistālāk esošajos punktos bija aptuveni vienāds visos iekšējo tīklu plānojumu gadījumos neskatoties uz palielinātu cauruļvadu garumu. Tādejādi secināts, ka sanitārtehnisko ierīču patēriņš pamatā ietekmēja ūdens vecumu. Toties sistēmas ūdens apmaiņas biežums samazinājās palielinātu cauruļvadu garumu gadījumā. Tradicionālais iekšējo tīklu plānojums tika izskalots aptuveni 4 reizes vairāk salīdzinot ar integrēto ugunsdzēsības sprinkleru un aukstā-karstā ūdensvada plānojumu.
Keywords atomizācijas process, dzeramā ūdens iekšējie tīkli, SIMDEUM modelis, ugunsdzēsības sprinkleri
Keywords in English atomization process, drinking water installations, fire sprinklers, SIMDEUM model
Language eng
Year 2012
Date and time of uploading 24.05.2012 19:42:26