Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Risku vadīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamajiem īpašumiem
Title in English Risk management economical base of real estate
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Reviewer Doc.(pr.), MBA G.Mote
Abstract Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras 5. kursa studente Elīna Jansone. Diplomprojekta tēma ir „Risku vadīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamajiem īpašumiem”. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no četrām daļām: Analītiskajā daļā autore ir veikusi teorētiskās un zinātniskās literatūras avotu izpēti. Šajā daļā tiek noskaidroti riska, risku vadīšanas, investīciju jēdzieni, apkopota informācija par investīciju proejktu novērtēšanas un risku aprēķināšanas metodēm, veikta nekustamo īpašumu tirgus analīze. Projekta aprēķinu daļā autore aprēķina un salīdzina divu investīciju projektu naudas plūsmas pēc iepriekš aprakstītajām metodēm un veic investīciju projektu risku aprēķināšanu un novērtēšanu. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot MS Excel programmu, tiek veidota investīciju projektu datu sadīdzināšanas forma ar mērķi veikt ērtāku un ātrāku investīciju projektu salīdzināšanu un risku aprēķināšanu. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīti darba vides risku novērtēšanas pasākumi birojā, noskaidroti biežāk sastopamie riska faktori, to iespējamās sekas un tiek pamatota darba aizsardzības nodrošināšanas nepieciešamība. Darba noslēgumā tiek veikti secinājumi no iegūtajiem un apkopotajiem rezultātiem, tiek sniegti priekšlikumi labākai, efektīvākai un drošākai naudas līdzekļu ieguldīšanai nekustamajos īpašumos.
Keywords risks, investīcijas, investīciju projekti
Keywords in English risk, investment, investment projects
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 23.05.2012 10:27:56