Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Kolektīvo iepirkšanās portālu attīstība Baltijas valstīs”
Title in English “Development of Collective Purchasing Portals in the Baltic Countries”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Lekt. N.Rudzītis
Reviewer Lekt. J.Priede
Abstract Diplomdarba autore ir izvēlējusies analizēt Cherry Media grupas darbību, kas piedāvā kolektīvo iepirkšanās pakalpojumus Baltijas valstīs. Darba tēmas nosaukums ir Kolektīvo iepirkšanās portālu attīstības iespējas Baltijas valstīs. Diplomdarba mērķis ir izpētīt Cherry Media grupas portālu attīstību Baltijas valstīs, izvērtēt kolektīvo iepirkšanās portālu ietekmi uz valsts un mājsaimniecību labklājību, ka arī veikt prognozes un izvirzīt ieteikumus kolektīvās iepirkšanās attīstībai. Atbilstoši izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem diplomdarbā tiek aprakstīta un analizēta kolektīvās iepirkšanās portālu tirgus un nozares attīstība Baltijas valstīs, tika analizēti uzņēmuma konkurenti un darbība. Darba rezultātā ir izstrādāti priekšlikumi Cherry Media grupas attīstībai Baltijas valstu tirgū. Diplomdarbam ir trīs daļas. Pirmajā daļā pētīts kolektīvu iepirkšanās portālu tirgus, tā pašreizējais stāvoklis, tendences, rādītāji un statistikas dati, kā arī tirgus stiprās un vājās puses, to problēmas un iespējas. Otrajā daļā apskatīti konkrētā Cherry Media grupas (kolektīvās iepirkšanās portāli Cherry.ee, Seller.ee un Cherrygift.ee Igaunijā, Cherry.lv un CityLife.lv Latvijā, Beta.lt, Citylife.lt un Grupinis.lt Lietuvā) darbības radītāji. Izanalizēta grupas darbība, kā arī apkopoti finansiālie dati. Trešajā daļā analizētas iepirkšanās portālu attīstības iespējas, kā arī šo portālu ietekme uz valsts labklājību un ekonomisko stāvokli. Darba izstrādē izmantoti šādi pētījuma avoti: mācību līdzekļi, žurnāli, Latvijas statistikas dati, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli un elektroniskie (interneta) resursi. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām un nobeiguma. Diplomdarbā ir iekļauti: 17 attēli un 6 tabulas. Diplomdarba apjoms: 67 lpp. Bibliogrāfija: 35 avoti
Keywords kolektīvā iepirkšanās
Keywords in English daily deals, group shopping
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 22.05.2012 21:41:28