Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo maksājumu problēmas”
Title in English “Problems with Personal Income Tax and Social Payments”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor H.Krogzeme, RTU lektore
Reviewer I.Jevinga, RTU docente
Abstract Diplomdarba tēma ir „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo maksājumu problēmas”. Pašreizējā situācija nodokļu jomā vērtējama sarežģīta, un darbā ir atspoguļotas aktuālākās problēmas un sniegti priekšlikumi to risināšanā. Darba mērķis ir izpētīt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo maksājumu problēmas Latvijā. Pētījuma objekts ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Pētījuma priekšmets Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un Valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu problēmas. Pētījuma praktiskā nozīme ir problēmu apzināšana, un praktisku priekšlikumu sniegšana. Pētījuma metodes: dažādu literatūras avotu pētniecība, informācijas apkopošana, analīze. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfijas saraksta un pielikumiem. Pētījuma uzdevums ir iepazīties ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo maksājumu būtību, nepieciešamību un to problēmu risināšanu. Pirmajā nodaļā tiek analizēta Latvijas Republikas nodokļu būtība, funkcijas, maksājumi u.tt. Otrajā nodaļā tiek raksturota Iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtība, likumdošana, nodokļa maksātāji un likmju piemērošana, un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa problēmas, piemēram, kā algu izmaksas konvertos un vienlīdzības princips. Trešajā nodaļā tiek izpētīta Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu būtība, likumdošana un normatīvie akti, kā arī iemaksu maksātāji, likmes un Valsts sociālās apdrošināšanas izrietošās problēmas. Diplomdarba apjoms 59 lapas. Tajā ir 7 tabulas, 9 attēli, 1 pielikums, izmantoti literatūras 23 avoti.
Keywords Dimpere_Dzeina_ 061RIC187
Keywords in English Dimpere_Dzeina_ 061RIC187
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 22.05.2012 16:37:01