Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa un nodokļu ietekmes analīze uz uzņēmējdarbību”
Title in English “Analysis of Enterprise Financial Position and Tax Impact to Entrepreneurship”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Reviewer T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa un nodokļu ietekmes analīze uz uzņēmējdarbību”. Diplomdarba mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata izpētīt uzņēmuma finansiālo stāvokli un uzņēmumam piemērojamus nodokļus, ka arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa pilnveidošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „IEPIRKUMU GRUPA” gada pārskati. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma „IEPIRKUMU GRUPA” finansiālā stāvokļa analīze un uzlabošanas iespējas. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, ka arī pielikumiem. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, tiek skaidroti finanšu koeficientu nozīme un funkcijas. Diplomdarba otrās daļas ietvaros tiek sniegta informācija par uzņēmuma darbību, struktūru un mērķiem, veikta SVID analīze, lai uzzinātu pētāmā uzņēmuma stiprās un vājās puses, ka arī uzņēmuma finanšu pārskatu vertikālā un horizontālā analīze. Trešajā nodaļā autore veic uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi ar mērķi identificēt uzņēmuma finanšu problēmas. Darba ceturtajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma piemērojamo nodokļu analīze un piedāvātas finansiālā stāvokļa pilnveidošanas iespējas, ka arī izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Kopējais diplomdarba apjoms ir 101 lappuse, neieskaitot 9 pielikumus, ka arī darbs satur 22 attēlus, 34 tabulas. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 27 informācijas avoti, tādi kā mācību grāmatas, LR likumi un normatīvie akti, uzņēmuma finanšu pārskati, elektroniskie resursi un citi.
Keywords likviditāte, rentabilitāte, maksātspēja, finansiālā stabilitāte, nodokļu slogs
Keywords in English profitability, taxes, finansial analysis
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 16.05.2012 16:34:16