Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas brokeru darbības analīze”
Title in English “Analysis of Customs Broker’s Performance”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis, RTU docents
Reviewer N.Rudzītis, RTU docents
Abstract Diplomdarba tēma ir Muitas brokeru darbības analīze. Darba mērķis ir veicot uzņēmuma SIA Greencarrier Freight Services Latvia darbības analīzi un izpētot tā vietu muitas lietās, dot ieteikumus turpmākai darbības uzlabošanai. Darbā izmantotās pētījumu metodes: Grafiskā - lai pētītu parādību savstarpējās sakarības, noteiktu to raksturu, formu un aplūkotu parādību kopumā. Analītiskā, statistiskā - lai apskatītu pētāma objekta atsevišķas daļas un pētītu objekta uzbūvi un struktūru. Mārketinga pētījuma - lai iegūtu informāciju par ar tirgu saistīto problēmu identificēšanu un risināšanu un izvērtētu mārketinga iekšējo un ārējo vidi. Aprakstošā - lai veiktu objekta sīku, detalizētu izpēti, balstoties uz literatūras apskatu. Empīriskā- interviju, novērojumu veikšanai. Darba teorētiskajā daļā ir apkopoti dažādu autoru darbi par muitas brokeru darbu un pienākumiem. Savukārt praktiskie piemēri papildina darba teorētisko daļu. Tajā ir analizēts SIA Greencarier Freight Services Latvia muitas preču deklarēšanas process un brokeru nodaļas darbība laikā no 2009.gada janvāra līdz 2011gadam. Darbā veikta arī pieejamo datu analīze par uzņēmuma veiktajām muitas procedūrām. Secinājumi ir balstīti uz intervijām ar SIA Greencarier Freight Services Latvia amatpersonām un to pieredzi darbā muitas procesa uzraudzīšanā. Darbā ir 72 lappuses, 16 attēli, 4 tabulas, bibliogrāfiskais saraksts, kas sastāv no 39 vienībām un 2 pielikumiem.
Keywords Muitas brokeru darbības analīze
Keywords in English Analysis of Customs Brokers Performance
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 15.05.2012 12:13:24