Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas stratēģijas analīze”
Title in English „Analysis of the Customs Strategy”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP direktora vietniece
Reviewer N.Rudzītis, RTU docents
Abstract Diplomdarbā ir aprakstīta stratēģijas jēdziens, izstrādāšana un realizēšana. Ir veikta Muitas stratēģijas analīze, tās mērķu un uzdevumu rezultātu apkopošana. Darba pētījuma objekts ir Muitas stratēģijas analīze un tās realizēšanas iespējas. Pētījuma priekšmets ir Valsts ieņēmumu dienesta darbības un attīstības stratēģija un struktūrvienību rīcības plāni stratēģijas realizēšanai. Diplomdarba mērķis ir Muitas stratēģijas analīzes veikšana un priekšlikumu sniegšana, tās iespējamai uzlabošanai. Uzdevumi mērķa sasniegšanai veikt stratēģijas rīcības plāna izpēti, stratēģijas satura atbilstības novērtēšana gan teorijai, gan likumdošanai un sniegt priekšlikumus par tās trūkumu uzlabošanu un pilnveidošanu. Darba mērķa sasniegšanai, izvirzītie uzdevumi: veikt stratēģijas pieeju un definīcijas daudzveidības analīzi; aprakstīt vispārējo stratēģiju veidus, to priekšrocības un trūkumus; veikt stratēģijas izstrādes un īstenošanas procesa analīzi; veikt likumdošanas izpēti, kas reglamentē stratēģijas izstrādi un ieviešanu valsts iestādēs; veikts Valsts ieņēmumu dienesta iekšējo dokumentu analīzi, kas ir saistīti ar stratēģijas realizēšanu; apkopot informāciju par analīzē konstatētām nepilnībām un sniegt priekšlikumus. Diplomdarbs sastāv no 2 daļām un 14 nodaļām, kur 1. daļā ir aprakstīta stratēģijas izveidošanas vēsture, jēdziens un izstrādāšanas nosacījumi un 2. daļā ir veikta Muitas stratēģijas analīze, novērtējot tās atbilstību teorijai un likumdošanai. Diplomdarbs sastāv no 62 lpp., ietverot sevī 2 attēlus, 2 tabulas un 20 izmantotās literatūras avotus.
Keywords Muitas stratēģijas analīze
Keywords in English Analysis of the Customs Strategy
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 15.05.2012 11:19:26