Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „SIA „CIDO Grupa” produkcijas eksporta analīze”
Title in English “Analysis of Export Production in “CIDO Group” Ltd.”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Derjabo, SIA „CIDO Grupa” eksporta projektu vadītāja
Reviewer N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Mūsdienu sarežģītajos ekonomiskās situācijas apstākļos vēl vairāk pastiprinājusies konkurence gan valstu, gan to uzņēmumu starpā. Ilgtspējīgai uzņēmuma darbības turpināšanai svarīgi pārdot saražoto produkciju ne tikai vietējā, bet arī ārvalstu tirgū. Izplatītākais un salīdzinoši lētākais veids, kā ieiet ārvalstu tirgū, ir eksports. Diplomdarba ietvaros darba autore aplūkoja starptautiskās tirdzniecības un eksporta teorētiskos aspektus, kā arī izpētīja Latvijas ārējās tirdzniecības rādītājus, detalizētāk apskatot bezalkoholisko dzērienu segmentu. Darbs balstīts uz kopējā bezalkoholisko dzērienu un SIA „CIDO Grupa” eksporta tirgus izpēti, sevišķu uzmanību pievēršot Krievijas un Baltkrievijas bezalkoholisko dzērienu tirgiem. Diplomdarba pētījuma objekts ir SIA „CIDO Grupa”, savukārt kā pētījuma priekšmets ir izvirzīts SIA „CIDO Grupa” produkcijas eksporta tirgus. Diplomdarba mērķis - pamatojoties uz SIA „CIDO Grupa” eksporta tirgus izpēti, novērtēt esošo situāciju bezalkoholisko dzērienu segmentā un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai eksporta nodrošināšanai. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • analizēt teorētisko materiālu bāzi par eksportu; • izskatīt ar eksportēšanu saistītos likumus, regulas un noteikumus; • raksturot eksporta dinamiku un struktūru Latvijā; • apkopot un analizēt informāciju par SIA „CIDO Grupa” produkcijas eksportu uz Eiropas Savienības un trešajām valstīm; • izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai produkcijas eksportēšanai. Pamatojoties uz zinātniskās literatūras, teorētisko materiālu un statistisko datu analīzi, pierādīts, ka bezalkoholisko dzērienu segments ir viena no daudzsološākajām eksporta nozarēm Latvijā. Neskatoties uz daudzu valstu sarežģīto sertifikāciju un specifiskajiem un mainīgajiem muitas noteikumiem, SIA „CIDO Grupa” ir lielas perspektīvas palielināt tirgus daļu Krievijas bezalkoholisko dzērienu tirgū, savukārt ieiešana Baltkrievijas tirgū ir apgrūtināta, tādēļ uzņēmumam vēlams pagaidām pievērsties Rietumeiropas tirgiem. Izpētītā informācija par kopējo situāciju bezalkoholisko dzērienu segmentā Krievijā un Baltkrievijā būs noderīga uzņēmumiem, kuri izvēlēsies eksportēt uz šīm valstīm. Diplomdarba apjoms ir 66 lappuses, tas sastāv no 3 nodaļām, 13 attēliem un 2 tabulām.
Keywords ārējā tirdzniecība, eksports, bezalkoholisko dzērienu tirgus
Keywords in English external trade, export, soft drinks market
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 21:07:59