Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izmantošanas analīze”
Title in English “Analysis of Revenue Use on Natural Resources Tax”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Reviewer K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Dabas resursu nodoklis ir viens no svarīgākiem nodokļiem Latvijā, jo šis nodoklis ir atbildīgs par ekoloģijas piesārņojumu. Dabas piesārņojums mūsdienās ir ļoti aktuāla problēma. Ekoloģija vairāk un vairāk tiek piesārņota, bet visas darbības, kas tiek rīkotas tas novēršanai, ir nepietiekamas, tāpēc ir nepieciešama dabas resursu nodokļa piemērošanas pilnveidošana. Diplomdarba mērķis ir analizēt un paradīt dabas resursu nodokļa ietekmi uz ekoloģiju, noteikt iespējamos ietekmēšanas faktorus pirms un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un mūsdienās, kā arī analizēt dabas resursu nodokļa ieņēmumu izmantošanu. Diplomdarba uzdevums ir izpētīt dabas resursu nodokļa uzskaites būtību: 1. no teorētiskā un praktiskā aspekta; 2. vietējā līmenī; 3. izpētīt galvenās ekoloģijas problēmas ar atsauci uz dabas resursu nodokli; 4. analizēt, cik lielie ir dabas resursu nodokļa ieņēmumi. Diplomdarbs izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas attiecas uz dabas resursu nodokļa uzskaiti un kontroli, literatūras izpēti, kā arī uz publikācijām mājas lapās. Diplomdarbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā apskatīts dabas resursu nodokļa skaidrojums un vispārīgs raksturojums, kā arī aprakstīts dabas resursu nodokļa raksturojums pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Nodokļa aprēķināšanas un nomaksas kārtība apskatīta otrajā nodaļā. Trešajā nodaļā sniegta informācija par dabas resursu nodokļa ieņēmumiem valsts un pašvaldības budžetos. Ar dabas resursu nodokli saistītas ekoloģiskās problēmas Latvijā tiek apskatītas ceturtajā nodaļā. Darba gaitā gūtās atziņas, kas tiek formulētas secinājumos un priekšlikumos. Darba apjoms ir 61 lappuses, 4 pielikumi, 2 attēli, 7 tabulas un 2 formulas. Darba uzrakstīšanai izmantoti 17 literatūras avoti.
Keywords Dabas resursu nodoklis; ieņēmumi
Keywords in English Natural resource tax; revenue
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 14:57:29