Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu piemērošana transporta uzņēmumos”
Title in English “Transport Companies Tax Application”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir „Nodokļu piemērošana transporta uzņēmumos”. Temata aktualitāti nosaka tās, ka transporta nozare Latvijā ir viena no svarīgākajiem tautsaimniecības nozarēm. Katru gadu tā nes būtiskus nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt nodokļu piemērošanu transporta uzņēmumos, kuri nodarbojas ar sauszemes autopārvadājumiem, kā arī izpētīt nodokļu piemērošanu konkrēta uzņēmuma SIA „XXX”, iepazīties ar to finansiālo stāvokli un izstrādāt priekšlikumus tā uzlabošanai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika izpētīti transporta uzņēmumos piemērojamo nodokļu reglamentējošie normatīvie akti, izvērtēta uzņēmuma „XXX” darbība, finansiālais stāvoklis un attīstības iespējas. Pētījuma periods ir 4 gadi, no 2008 līdz 2011 gadam. Diplomdarbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir īsi raksturotā nodokļu sistēma Latvijas Republikā, izveidota transporta uzņēmumu nodokļu sistēma un īsi aprakstīti transporta uzņēmumos piemērojamie nodokļi. Darba otrajā nodaļā tiek dots uzņēmuma „XXX” raksturojums un aprakstīts uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Trešajā nodaļā tiek apskatīts pēc autores viedokļa iespējams uzņēmuma „XXX” attīstības virziens. Izstrādājot diplomdarbu ir izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, latviešu autoru darbi, periodika un mācību literatūras izdevumi, SIA „XXX” nepublicētie dati. Darba izstrādes gaita gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Uzņēmuma „XXX” vadība var izmantot šo darbu, ka palīgmateriālu uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādāšanā. Darba apjoms ir 62 lpp. Darbā ir ievietotas 7 tabulas, 16 attēli, 9 formulas un 4 pielikumi. Darba uzrakstīšanai izmantoti 27 informācijas avoti.
Keywords Nodokļu piemērošana transporta uzņēmumos
Keywords in English Transport Companies Tax Application
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 14:42:50