Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektivitātes paaugstināšana Latvijā”
Title in English “Increase of Corporate Income Tax Effectiveness in Latvia”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Abstract ANOTĀCIJA Nodokļiem ir nozīmīga loma valsts ekonomikas nodrošināšanā. Uzņēmuma ienākuma nodoklis attiecas uz juridiskas personas ienākumus. Tomēr, lai arī valsts ir ieinteresēta arvien lielāka ienākuma nodokļa iekasēšanā, ir jāņem vērā arī šī nodokļa piemērošanas un administrēšanas ietekme uz uzņēmējdarbību kopumā, jāstimulē tā darbību, jāveicina uzņēmuma attīstību, kas nākotnē paredz veikt arī lielākas nodokļa iemaksas budžetā. Pētījuma objekts: nodokļu politika Latvijā. Pētījuma priekšmets: UIN administrēšana. Darba mērķis ir analizēt UIN sistēmas efektivitātes paaugstināšanas iespējas Latvijā. Lai sasniegtu darba mērķi, tika noteikti šādi darba uzdevumi: raksturot UIN nodokli un pārvaldes būtību; analizēt iespējamos UIN administrēšanas uzlabojuma modeļus; pētīt UIN administrēšanas efektivitātes paaugstināšanas ietekmes. Darba praktiskā vērtība ir iegūto atziņu tālāka izmantošana nodokļu sistēmas izpratnē, kā arī ieteikumi UIN sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Latvijā. Darbu veido trīs nodaļas, ievads un gala secinājumi. Pirmajā nodaļā dots UIN raksturojums un pārvaldes būtība, tās efektivitāte. Darba otrajā nodaļā ir analizēti iespējamie UIN administrēšanas uzlabojuma modeļi, aprakstīts UIN administrēšanas reformu ekonomiskais pamatojums, dotas iespējamās plāna ietekmes prognoze. Darba trešajā nodaļā ir pētījums par UIN administrēšanas efektivitātes paaugstināšanas ietekmēm. Darbs sastāv no 68 lpp., tai skaitā, tajā ir 11 attēli, 12 tabulas, 3 pielikumi.
Keywords UIN
Keywords in English CIT
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 13:29:14