Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Aktuālās attīstības tendences preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā”
Title in English “Development of Actual Tendency in Regular Legislation on Origin of Goods”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor T.Kantāne, VID MP nodaļas vadītāja
Reviewer A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Abstract Diplomdarba tēma ir „Aktuālās attīstības tendences preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā”. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Marija Vinogradska. Diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pašlaik, saskaņā ar pasaules tirdzniecības attiecību liberalizāciju un efektīvāku tirdzniecības noteikumu ieviešanu, Eiropas Savienības galvenais uzdevums izcelsmes jomā ir vienkāršot preču izcelsmes normatīvo bāzi, panākot pēc iespējas lielāku pārredzamību un paredzamību izcelsmes noteikumos, tostarp attiecībā uz izcelsmes noteikumu piemērošanu un tiesisko noteiktību. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot galvenās tendences preču izcelsmes tiesiskā regulējuma attīstībā, novērtēt izmaiņas preču nepreferenciālās un preferenciālās izcelsmes regulējumā un noskaidrot iespējamās problēmas, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus nepilnību novēršanai. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: apkopot informāciju un izveidot teorētisko bāzi par preču izcelsmi, izmantojot dažādus avotus; iepazīties ar preču izcelsmes veidiem un to tiesisko regulējumu; noteikt galvenās aktualitātes nepreferenciālās preču izcelsmes tiesiskajā regulējumā; veikt nepreferenciālo izcelsmes noteikumu ieviešanas analīzi, lai izdarītu secinājumus par nepreferenciālo izcelsmes noteikumu ieviešanas lietderību un izstrādātu ieteikumus nepilnību novēršanai; noteikt galvenās aktualitātes preferenciālās izcelsmes tiesiskajā regulējumā; veikt ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma analīzi attiecībā uz izcelsmes apliecinājumu, lai izdarītu secinājumus un izvirzītu priekšlikumus problēmas risinājumam; veikt Vispārējās priekšrocības shēmas projekta analīzi, lai izdarītu secinājumus par plānojamām izmaiņām un novērtētu to mērķus. Darbs sastāv no 3 daļām: 1.daļā tiek aplūkota preču izcelsmes būtība un preču izcelsmes veidi, kā arī normatīvā bāze un tiesiskā regulējuma specifika; 2.daļā tiek veikts pētījums par nepreferenciālo izcelsmes noteikumu ieviešanu un izteikti ierosinājumi noteikumu pilnveidošanai; 3.daļā tiek veikti divi pētījumi, kas vērsti uz preferenciālās preču izcelsmes tiesiskā regulējuma izmaiņām. Diplomdarbs sastāv no 70 lapaspusēm, 5 attēliem, 4 pielikumiem un 33 literatūras avotiem.
Keywords Preču izcelsme
Keywords in English origin of goods
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 13:17:27