Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņas ietekme uz uzņēmējdarbību”
Title in English “Influence of Value Added Tax Rates Change to the Entrepreneurship”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Magrina, SIA „Regula Baltija” finanšu analītiķe
Reviewer V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarba temata nosaukums ir Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņas ietekme uz uzņēmējdarbību. PVN likmju izmaiņas netieši ietekmē uzņēmējdarbības procesus, paaugstinot galaprodukta cenu, un rezultātā samazina pieprasījumu pēc preces. Izmantojot pētījuma rezultātus, uzņēmēji var piedāvāt valdībai optimālo risinājumu PVN likmju izmaiņas jautājumā. Pētījuma objekts ir PVN likmju izmaiņas nozīme uzņēmējdarbības procesā. Pētījuma priekšmets ir PVN likmju izmaiņas process. Diplomdarba izstrādāšanas mērķis ir noteikt PVN likmju izmaiņas lomu uzņēmējdarbības procesā. Darbam ir izvirzīta šāda hipotēze: PVN likmju paaugstināšanas process negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības sfēru. Darba uzdevumos ietilpst: 1. Noteikt valsts nodokļu politikas pamatvirzienus. 2. Aplūkot PVN piemērošanas procesus Latvijā. 3. Izpētīt un izvērtēt PVN likmju izmaiņas ietekmi uz uzņēmējdarbību. 4. Pierādīt darbam izvirzīto hipotēzi. Diplomdarbs sastāv no ievada daļas, diplomdarba izklāsta daļas, kur ietilpst trīs sadaļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta, kur ir uzskaitīti darba izstrādāšanas procesā izmantotie informācijas avoti, un pielikumu daļas. Pirmajā sadaļā autore aplūko Latvijas nodokļu politikas pamatvirzienus. Sadaļa sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek izskaidroti nodokļa jēdziena pamatjautājumi. Otrajā nodaļā autore nosaka valsts nodokļu politikas prioritātes un stratēģiskos mērķus. Otrajā sadaļā autore raksta par PVN piemērošanas procesiem Latvijā. Sadaļa sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā, kura sastāv no trijām apakšnodaļām, tiek izskaidrots PVN jēdziens un būtība. Otrajā nodaļā iet runa par PVN likmi, tās piemērošanas kārtību. Trešajā nodaļā, kura ietilpst trīs apakšnodaļas, autore apskata PVN aprēķināšanas un samaksas kārtību. Trešajā sadaļā autore izvērtē izmaiņas ietekmi. Sadaļa sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā, kura sastāv no četrām apakšnodaļām, tiek konstatēti PVN likmju izmaiņas pozitīvie aspekti. Otrajā nodaļā, kura sastāv no trijām apakšnodaļām, tiek konstatēti PVN likmju izmaiņas negatīvie aspekti. Trešajā nodaļā, kurā ietilpst divas apakšnodaļas, izpēta PVN likmju izmaiņas ietekmi uz uzņēmējdarbību uz piemēra, izmantojot konkrētā uzņēmuma datus. Diplomdarbā ir 22 attēli un 30 tabulas. Diplomdarba apjoms ir 61 lpp., neskaitot pielikumus.
Keywords PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA LIKMJU IZMAIŅAS IETEKME UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
Keywords in English Influence of Value Added Tax Rates Change to the Entrepreneurship
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 12:34:51