Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi”
Title in English “Problems and Solutions of Application of Microenterprise Tax”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer H.Krogzeme, RTU lektore
Abstract No 2010.gada 1.septembra Latvijā tika ieviests jaunais likums, tas ir Mikrouzņēmumu nodokļa likums. Laika posmā no 2010.gada 1.septembra līdz 2012.gada 1.janvārim mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu jau ieguva liels nodokļu maksātāju skaits, tas nozīmē, ka mikrouzņēmumu nodoklis ir aktuāls un ieinteresēja Latvijas iedzīvotājus. Tomēr Mikrouzņēmumu nodokļa likuma tiesiskais regulējums, kā arī mikrouzņēmumu nodokļa praktiskā pielietošana, nav pietiekami izpētīta, tāpēc, ka Latvijas Republikas nodokļu sistēmā tas ir pilnībā jauns likums un nodoklis, kas tika ievests samērā nesen. Rezultātā nodokļa maksātāji, reģistrējoties par mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, nav pietiekami informēti par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma nepilnībām un problēmām, ar kurām viņi var saskarties, tātad dotā diplomdarbā ietvaros īstenotais pētījums ir nozīmīgs un aktuāls tiem iedzīvotājiem, kuri grib pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Diplomdarba „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi” pētījuma objekts ir mikrouzņēmumu nodokļa sistēma Latvijas Republikā. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir Latvijas Republikas mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana un tās uzlabošanas iespējas. Diplomdarba mērķis ir izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa sistēmas piemērošanas problēmas Latvijā un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apskatīt speciālos nodokļu režīmus mazajiem uzņēmumiem; 2. Izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa regulējumu; 3. Izvērtēt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrācijas kārtību; 4. Apskatīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja grāmatvedības kārtošanu; 5. Izpētīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās iesniegšanas kārtību, kā arī veikt tās aizpildīšanu; 6. Apskatīt mikrouzņēmumu nodokļa sadali pa valsts budžeta nodokļu kontiem; 7. Analizēt veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba ņēmēju, kas strādā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja uzņēmumā; 8. Izstrādāt priekšlikumus mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanai. Diplomdarba „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas un risinājumi” apjoms ir deviņdesmit trīs lappuses, tas sastāv no trim nodaļām un pieciem pielikumiem. Diplomdarbā ir iekļauti desmit attēli, piecpadsmit tabulas un divas formulas. Diplomdarbā iekļauta informācija, izdarītie pētījumi un izstrādātie priekšlikumi ir praktiski pielietojami Mikrouzņēmumu nodokļa likuma un ar to saistīto Latvijas Republikas nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanai.
Keywords Mikrouzņēmumu nodokļa likums, mikrouzņēmumu nodoklis
Keywords in English the Micro-enterprise Tax Law, the micro-enterprise tax
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 11:54:28