Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma „Izoterms” finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespējas”
Title in English “Improvement Possibilities of the Financial Position Facility in Enterprise “Izoterms””
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Reviewer K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Uzņēmuma „Izoterms” finansiālā stāvokļa uzlabošanas iespējas”. Darba mērķis ir veikt SIA „Izoterms” finansiālā stāvokļa analīzi un izstrādāt pasākumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba tēma ir aktuāla, jo pārejas periodā uz tirgus ekonomiku Latvijā pieaug finanšu vadības nozīme uzņēmumā, kas tiek vērsta uz finanšu stabilitātes noteikšanu, lai saglabātu savu konkurētspēju un peļņu pieaugošās konkurences apstākļos. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par finanšu analīzi un galvenājiem analīzē izmantotājiem rādītājiem; 2. Sniegt priekšstatu par SIA „Izoterms” vispārējo darbību; 3. Veikt SIA „Izoterms” finansiālā stāvokļa analīzi, izmantojot uzņēmuma gada pārskatu datus par laika periodu no 2006. līdz 2010.gadam; 4. Novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un piedāvāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā tiek aprakstīta finanšu analīzes nozīme uzņēmuma vadībā, raksturoti finanšu analīzē izmantojamie rādītāji. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par SIA „Izoterms” raksturojumu, vēsturi un darbības galvenājiem virzieniem. Kā arī tiek veikta SIA „Izoterms” bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina horizontālā un vertikālā analīze. Trešajā daļā tiek veikta finanšu koeficientu analīze, lai novērtētu uzņēmuma finansiālo stāvokli un prognozēt bankrota iestāšānas iespējamību. Ceturtājā daļā tiek izstrādāti pasākumi uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba pētījuma objekts ir uzņēmums „Izoterms”. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir SIA „Izoterms” finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarba apjoms ir 81 lappuse. Tas satur 11 attēlus, 30 tabulas, 10 pielikumus. Darbā tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords finanšu analīze, likviditāte, rentabilitāte, finansiālā stabilitāte
Keywords in English financial position
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 11:07:53