Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas datu analīze telekomunikācijas jomā Baltijas valstīs”
Title in English “Analysis of Corporate Income Tax Payments Data on the Telecommunication Level in the Baltic Countries”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Mogorite, RTU lektore
Reviewer V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarba tēma: Uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas datu analīze telekomunikācijas jomā Baltijas valstīs. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas un to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi telekomunikācijas jomā Baltijas valstīs. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešams veikt sekojošus galvenos uzdevumus: veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā UIN) sistēmas salīdzinošo analīzi Baltijā un izpētīt nodokļa sistēmas ietekmi uz telekomunikācijas uzņēmumu attīstību un mijiedarbību ar saimnieciskās darbības rādītājiem. Darba pētījuma objekts uzņēmumu ienākuma nodoklis, pētījuma priekšmets ir telekomunikācijas uzņēmumu darbība Baltijas valstīs. Duplomdarbs sastāv no 3 pamatdaļām. Pirmā daļa ir bakalaura darba teorētiskā bāze. Tajā, izpētot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas likumus uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā, ir veikta UIN sistēmas salīdzinošā analīze pēc tādiem kritērijiem kā nodokļa darbības principi, likmes un to realizācijas mehānismi. Otrajā darba daļā tiek veikta uzņēmējdarbības vides analīze un noteikti to ietekmējošie faktori, kā arī aplūkoti kopējo uzņēmumu UIN nomaksas dati un to dinamika. Trešajā darba daļā ir izpētīta uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas mijiedarbība ar lielāko telekomunikācijas uzņēmumu saimnieciskās darbības rezultātiem, aprēķinot finanšu rādītājus. Teorētiskais pētījuma nozīmīgums veicot nodokļu sistēmas salīdzinošo analīzi Baltijas valstīs, novērtēt UIN sistēmas labvēlīgumu uzņēmējiem, izmantojot nodokļa elementus. Bakalaura darba praktiskais nozīmīgums autore piedāvā valdībai UIN sistēmas attīstības variantus, kā arī ar autores piedāvāto risku un finanšu analīzes palīdzību, telekomunikācijas uzņēmumi var veikt sava uzņēmuma risku analīzi un vadīt tos, sekojot līdzi uzņēmumu finanšu stāvoklim. Par diplomdarba tēmu ir publicēti 2 zinātniskie raksti recenzējamos zinātniskos izdevumos, kā arī autore piedalījās 2 starptautiskajās konferencēs. Bakalaura darba apjoms ir 75 lappuses, t.sk., 13 tabulas, 49 attēli un 10 pielikumi. Ir izmantoti 43 literatūras avoti. Darbs rakstīts latviešu valodā.
Keywords Uzņēmumu ienākuma nodoklis, nomaksas dati, telekomunikācijas joma, Baltijas valstis
Keywords in English Corporate Income Tax, tax payments data, Telecommunication level, Baltic countries
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 14.05.2012 01:17:32