Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem un uzņēmējdarbību”
Title in English “Influence of Corporate Income Tax Rates to State Budget Revenues and Entrepreneurship”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor S.Sarule, VID NP LNAD Daugavpils KAC galvenā nodokļu inspekt
Reviewer V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarba tēma Uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem un uzņēmējdarbību Īpaši svarīgi katrai valstij, veidojot savu nodokļu sistēmu, domāt ne tikai, kā iegūt lielākus ienākumus no nodokļu maksātājiem, bet arī jāmāk aizsargāt savu teritoriju no tās neefektīvas izsaimniekošanas, samazināt nepieciešamas nodokļu likmes, lai stimulētu uzņēmējdarbību. Tādēļ svarīgi, lai nodokļu sistēmai būtu ekonomiskā efektivitāte, objektivitāte, vienkārša administrēšana, elastīgums, nodokļu stabilitāte un politiskā atbildība. Ikvienam uzņēmumam, plānojot savu saimniecisko darbību, ir jārēķinās ar attiecīgās valsts noteiktajām prasībām saistībā ar nodokļu iekasēšanu, un tās ietekmi uz uzņēmējdarbības finansiāliem rādītājiem. Minētie apstākļi bija par pamatu šī diplomdarba temata izvēlei. Izstrādājot diplomdarbu, darba autore noteica diplomdarba mērķi - analizēt uzņēmuma ienākuma nodokļa lomu valsts budžeta ieņēmumos un ietekmi uz uzņēmējdarbību, nosakot šī nodokļa galvenās problēmas, izstrādājot priekšlikumus to risināšanā. Minētā mērķa sasniegšanai darba gaitā tika izvirzīti uzdevumi: izpētīt literatūrā analizētās nodokļu politikas būtību un to ietekmi uz valsts budžeta un uzņēmējdarbības ieņēmumiem; izpētīt UIN un tā administrēšanas būtību; izanalizēt UIN ieņēmumus Latvijā no 2006.gada līdz 2011.gadam; izpētīt un analizēt atsevišķas izmaiņas likumdošanā, kas saistītas ar UIN aprēķināšanu, nodokļu likmēm, nodokļu atlaidēm un piemērošanas kārtību, nosakot šo izmaiņu nozīmi un ietekmi uz valsts budžeta un uzņēmējdarbības ieņēmumiem; izstrādāt priekšlikumus UIN politikas problēmu risināšanai, kas saistītas ar to ietekmi uz valsts budžeta un uzņēmējdarbības ieņēmumiem. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturota valsts budžeta sistēma un tiešo nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību. Diplomdarba otrajā nodaļā tika raksturots uzņēmumu ienākuma nodoklis, tā likmes un riski, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana, administrēšana un kontrole. Tika veikta uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu analīze Latvijā. Diplomdarba trešajā nodaļā tika aplūkots uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju ietekme uz valsts budžetu un uzņēmuma saimniecisko darbību. Diplomdarba sastāvs: 3 nodaļas, 65 lappuses, 9 attēli, 5 tabulas, 42 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Keywords Uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem un uzņēmējdarbību
Keywords in English Influence of Corporate Income Tax Rates to State Budget Revenues and Entrepreneurship
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 12.05.2012 20:46:40