Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas formalitāšu piemērošanas analīze MKP Rēzekne-2”
Title in English “Analysis of Customs Formalities Application of CCP Rezekne-2”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor V.Ļeščinska, VID MP LMKP vecākā muitas uzraudze
Reviewer A.Gulbis, RTU docents
Abstract Diplomdarbā "Muitas formalitāšu piemērošanas analīze MKP Rēzekne-2" tiek analizētas dzelzceļa kravu un autotransporta kravu formalitāšu noformēšana, atrastas nepilnības un pamatojoties uz problēmām MKP Rēzekne 2 ir izstrādāti priekšlikumi, kas uzlabotu muitas formalitāšu kārtošanu. Šī tēma ir diezgan aktuālā, jo muitas formalitātes ir pirmsmuitošanas un muitošanas procesa pamats. Darba mērķis ir analizēt muitas formalitāšu kārtošanu un ar to saistītas problēmas MKP Rēzekne 2. Pētījuma objekts ir MKP Rēzekne 2 muitas formalitātes. Pētījuma priekšmeti ietver iegūto zināšanu apkopošanu un pielietošanu praksē MKP Rēzekne 2 darbībā. Darbs sastāv no analītiskās, pētījuma daļas, pielikuma, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem, kas novērš problēmas cēloņi. Analītiskajā daļā tiek raksturotas pirmsmuitošanas un muitošanas formalitātes. Tiek aprakstītas galvenās muitas procedūras – preču izlaišana brīvā apgrozījumā, preču izvešana, tranzīts un TIR karnetes noformēšana MKP Rēzekne 2. Pētījuma daļā tiek analizēti MKP Rēzekne 2 statistikas dati par pusgadu no maiņas darba atskaitēm un izpildes plāns. Statistikas datos ietilpst: transporta plūsma, saņemto NIV skaits, fizisko pārbaužu skaits, noformētie VAD, eksporta procedūras atvēršana un noslēgšana, NCTS pieteiktās un noslēgtās tranzīta procedūras, saņemtās un nosūtītās pavadzīmes, TIR karnetes noformēšana. Balstoties uz muitas formalitāšu kārtošanas nepilnībām tiek meklēti problēmu cēloņi un risinājumi to novēršanai. Aplūkojot muitas formalitāšu kārtošanu MKP Rēzekne 2, tiek veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi pastāvošās noformēšanas kārtības pilnveidošanai. Izstrādātā bakalaura darba kopējais apjoms ir 62 lpp., tajā skaitā ietilpst 3 nodaļas, 10 attēli un 1 pielikums.
Keywords Muitas formalitāšu piemērošanas analīze MKP Rēzekne-2
Keywords in English Analysis of Customs Formalities Application of CCP Rezekne-2
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 12.05.2012 11:33:23