Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Izvairīšanās no nodokļu nomaksas kvalifikācijas problēmas”
Title in English “Qualification problems of the Tax Evasion”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I. Savčenko, LR Prokuratūra, Prokurora amata kandidāts
Reviewer N.Jezdakova, RTU docente
Abstract ANOTĀCIJA Oskars Liepa. Diplomdarbs „IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU NOMAKSAS KVALIFIKĀCIJAS PROBLĒMAS” Rīga 2012. (61 lpp., 4 nodaļas, 57 bibliogrāfiskie avoti., pielikums). Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas ir sociālā parādība. Cilvēku sociāli psiholoģisko īpašību dēļ tā pastāv gan bagātās valstīs, gan mazāk ekonomiski attīstītākās valstīs, līdz ar to samazinoties komerciālai aktivitātei, komersanti mēģina samazināt savus izdevumus ne tikai uz darbinieku, bet arī uz nodokļu maksāšanas rēķina. Pateicoties šai parādībai likumdevējam ir jāaizsargā valsts fiskālās intereses paredzot kriminālatbildību par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, taču noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu aizvien pieaug. Pētījuma objekts: Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. Pētījuma priekšmets: KL 218.panta, kurš regulē izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, pilnveidošana. Darba mērķis: KL 218.panta pilnveidošana varētu palīdzēt risināt problēmu valsts ieņēmumu jomā un ekonomikas atveseļošanos kopumā. Darba uzdevums: analizējot KL 218.pantu aplūkot šai pantā ietvertā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas problēmjautājumus, analizēt šī noziedzīgā nodarījuma sastāvu, ņemot par pamatu LR tiesu praksi. Darbā nepieciešams izpētīt šī noziedzīgā nodarījuma pirmstiesas izmeklēšanas procesu, saskatot tajā nepilnības un stādīt priekšā arī savus priekšlikumus. Lai to sasniegtu, darba gaitā nepieciešams izpētīt KL 218.pantā ietverto jēdzienu būtību, citus normatīvos aktus, kuri reglamentē izvairīšanos no nodokļu nomaksas, pētīt tiesu praksi, dažādas publikācijas un statistikas datus. Pirmajā nodaļā autors aplūko jēdzienu skaidrojumus, piemēram, kas ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, otrajā nodaļā autors analizēs noziedzīgā nodarījuma sastāvu, krimināltiesiskās problēmas, trešajā nodaļā autors aplūkos un analizēs pirmstiesas izmeklēšanas procesu, ceturtajā nodaļā autors vēlas analizēt Augstākās tiesas Senāta praksi.
Keywords IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU NOMAKSAS KVALIFIKĀCIJAS PROBLĒMAS
Keywords in English QUALIFICATION PROBLEMS OF THE TAX EVASION
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 10.05.2012 15:30:53