Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tiešo ārvalstu investīciju piesaistīšana Latvijai"
Title in English "Attraction of Direct Foreign Investments in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vad.pētn. V.Skribans
Reviewer
Abstract Bakalaura darbu Tiešo ārvalstu investīciju piesaistīšana Latvijai" ir izstrādājusi Laura Saliniece, darba zinātniskais vadītājs dr.oec. vad.pētn. V.Skribans. Darba mērķis ir novērtēt investīciju vidi Latvijā un noteikt tiešo ārvalstu investīciju attīstības tendences, kā arī izpētīt tiešo ārvalstu investīciju piesaistīšanas iespējas uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanā. Darba teorētiskā daļa ir zinātniskās literatūras apkopojums par investīciju būtību, veidiem, to nozīmi gan tautsaimniecībā, gan no investoru viedokļa, kā arī iespējamo investīciju risku izvērtējums. Darbā analīzes daļā pētītas un analizētas tiešo ārvalstu investīciju piesaistes problēmas, kā arī investīciju piesaistes veicinošie faktori Latvijas ekonomikā. Tiek apskatīta tiešo ārvalstu investīciju apjoma dinamika un struktūra, kā arī veikti tiešo ārvalstu investīciju un atsevišķu makroekonomisko rādītāju salīdzināšana ar citām Centrāl- un Austrumeiropas valstīm. Pētījuma daļā veikts tiešo ārvalstu investīciju piesaistes iespēju izvērtējums uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībā, novērtējot Latvijas reālās iespējas ieinteresēt ārvalstu investorus ieguldot šajā sektorā. Balstoties uz pētījumu tiek izteikti priekšlikumi investīciju vides uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 64 lappuses. Darbā iekļautas 7 tabulas, 16 attēli, 7 formulas un 60 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords tiešās ārvalstu investīcijas;transnacionālās kompānijas;inovācijas;zināšanu ietilpīgā ekonomika
Keywords in English foreign direct investment;transnational corporations;innovations;knowledge-based economy
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 16:57:45