Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Railway Transport
Title in original language Bīstamo ķīmisko kravu pārvadāšana tankkonteineros
Title in English Transportation of Hazardous Chemical Cargo in Tank Containers
Department
Scientific advisor Ļ.Kirillova, Dipl.inž., lektore
Reviewer VAS "LDZ" Rīgas Krasta satacijas prikšnieks
Abstract ANOTĀCIJA Darba nosaukums: Bīstamo kravu pārvadāšana konteineros-cisternās. Darba autors: Andrejs Paučonoks. Darba zinātniskais vadītājs: Dipl.inž., lektore. Ļ.Kirillova Bakalaura darba pamatmērķis bija bīstamo ķīmisko kravu pārvadāšanas analīze konteineros-cisternās pa dzelzceļu. Šī mērķa sasniegšanai tika izvērtētas konteineru-cisternu tehniskās īpatnības, iekārtu drošība un minēto pārvadājumu organizēšanas principi. Darba izpildes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta konteineru-cisternu konstruktīvām priekšrocībām specifisko kravu pārvadāšanai, pārvadājumu drošībai, draudzībai videi. Kā arī apskatītas pārvadājumu konteineros-cisternās priekšrocības ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem. Bakalaura darba rezultātā tika veikti secinājumi par bīstamo kravu pārvadājumu konteineros-cisternās drošību, izdevību un pieejamību lielam kīmijas preču un izejvielu tirgotāju un pārstrādātāju segmentam. Bakalaura darba galvenais informācijas ieguves veids ir zinātniska literatūra, kā arī konteineru-cisternu tehniskie apraksti, dzelzceļu normatīvie akti, prakse uzņēmumā, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus konteineros-cisternās pa dzelzceļu, izmantojot privāto ritošo sastāvu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, pamatdaļas, kura ietver 5 nodaļas, un noslēguma. Darbs ir izklāstīts uz 69 lapām, ietver 5 nodaļas, 5 attēlus un 10 tabulas. Literatūras saraksts satur 19 literatūras avotus. Bakalaura darbs izpildīts latviešu valodā.
Keywords Bīstamo kravu pārvadāšana konteineros cisternās
Keywords in English Transportation of Dangerous Cargo in Containers Tanks
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.02.2012 15:33:02