Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Loģistikas ēkas jaunbūve"
Title in English "Logistics building"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor K.Bondars
Reviewer A.Ūdris
Abstract Inženierprojekta ietvaros tiek izstrādāts projekts loģistikas ēkai Mārupes pagasta zīlītēs, ēkas apjoms- 3 stāvi, 6326m2. Ēkai ir nesošās sienas, atsevišķas tērauda kolonnas, galvenais izmantošanas tips- biroju ēka. Darba sākuma daļā tiek aprakstīta esošā situācija- objekta funkcionālā shēma, grunts apstākļi un esošie inženierkomunikāciju tīkli. Paskaidrojuma raksta daļā ir aprakstīti arhitektoniskie, būvkonstrukciju, ugunsdrošības u.c. risinājumi, tiek veikti attiecīgie aprēķini. Būvdarbu organizēšanas un tehnoloģijas daļā tiek aprakstīti pasākumi, kas veicami objekta būvniecības realizēšanai- darbaspēks, tā organizēšana un aizsardzība, nepieciešamo resursu aprēķins, būvmašīnu izvēle, būvdarbu kalendārais plāns. Pētnieciskās daļas tēma ir Saules radiācijas ietekmes analīze uz ēkas norobežojošām konstrukcijām. Apjoms: 48lpp, 12 tabulas, 15 atsauces. Darba pirmajā pusē tiek pētīta un noteikta saules radiācija pēc LBN 003-01 un piedāvātas alternatīvas tās noteikšanai . Tiek veikta radiācijas salīdzināšana lai normatīvu EN 1991-1-5:2003 varētu attiecināt uz Latvijas teritoriju. Tiek noteiktas temperatūras izmaiņas konstrukcijā pēc СНиП 2.01.07-85 un EN 1991-1-5:2003, normatīvi salīdzināti. Nosacīti otrajā darba daļā tika pētīta temperatūras iedarbe uz ārējām mūra konstrukcijām. Tiek salīdzināts mūris ar un bez gaisa šķirkārtas, meklēti būvmehānikas modeļi apšuvuma rēķināšanai ar roku un AXIS_VM programmā. Rezultātā tiek izveidots ticams aprēķina modelis ar darba gaitā atlasītiem noteikumiem.
Keywords saules radiācija, absorbcija, saules radiācija uz slīpas virsmas, termiskās izplešanās slodze
Keywords in English solar radiation, absorption, solar radiation on slopes, thermal expansion load
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 26.01.2012 21:01:30