Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Biroja ēka Rīgā"
Title in English "Office building in Riga"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor A.Sprince
Reviewer L.Pakrastiņš
Abstract Profesionālā bakalaura studiju programmas Ģirta Būmaņa noslēguma diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un Konstrukciju institūtā un diplomdarbs sastāv no divām daļām pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Diplomdarba pētnieciskajā daļā tiek apskatīta betona agrās šļūdes eksperimentālā izpēte. Pētāmais betona sastāvs ir augstu īpašību betons. Zinātniskajā pētījumā noteiktas elastīgās un no laika atkarīgas deformācijas augstas īpašības betonā, kura sastāvā iekļautas polivinil alkohola (PVA) šķiedras. Pētījumā eksperimentāli tika noteikta betona agrā vecuma žūšanas šļūde pie pieliktiem spiedes spriegumiem un žūšanas rukums. Eksperimentālā pētījuma ietvaros tika izgatavoti trīs betona maisījumi ar atšķirīgu PVA šķiedru daudzumu. Izgatavotie paraugi tika pārbaudīti pie noteiktas konstantas temperatūras un mitruma līmeņa. Betona sastāviem tika noteikts elastības modulis dažādos agrā betona vecumos un salīdzināts ar kontroles sastāvu bez PVA šķiedrām. Rezultātā tika noteiktas šļūdes deformācijas betonam agrā vecumā un salīdzināta šķiedru ietekme uz šļūdes deformāciju attīstību. Tā kā augstu īpašību betons ir jauns betona veids ar nepietiekošu deformatīvo procesu izpēti, pētnieciskais darbs ļaus spriest par augstu īpašību betona deformatīvo darbību ilgstošas pieliktās slodzes iedarbībā. Inženierprojekts ir izstrādāts biroja ēkai Rīgā. Biroja ēka ir trīs stāvu ēka ar kopējo augstumu 11.540 m, kur atrodas biroja telpas, konferences zāle, kā arī ēdināšanas iestādes trešajā stāvā. Inženierprojekta ietvaros tiek aprēķinātas trīs galvenās nesošās konstrukcijas, kā arī izstrādāti to detalizēti rasējumi. Lai atrastu piemērotāko variantu, tiek veikts trīs dzelzsbetona pārsegumu tehniskiekonomiskais salīdzinājums. Projektā apskatīti arī principiālie inženierkomunikāciju risinājumi, siltināšanas un ugunsdrošības risinājumi, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, vides un darba aizsardzība, kā arī noteikta kopējā objekta tāme. Diplomdarbā izmantota zinātnieciskā literatūra, spēkā esošie Latvijas Standarti un būvnormatīvi, jaunākie būvniecības žurnāli un internetā pieejamā informācija. Apraksta daļas apjoms ir 171 lappuses, 26 tabulas, 48 attēli. Izmantoti 43 lieteratūras avoti un beigās pievienots 1 pielikums. Grafiskā daļa satur 9 A1 formāta rasējumu lapas.
Keywords Agrā šļūde, PVA šķiedras, augstas stiprības betons, biroja ēka, dzelzsbetons
Keywords in English Early creep, PVA fibers, HPC, office building, reinforced concrete
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 23.01.2012 11:41:48