Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Reciklēšanas pielietošana autoceļu būvniecībā” („Autoceļa P4 (Rīga-Ērgļi) posma 81.00 - 90.80km rekonstrukcija”)
Title in English „Use of Recycling in Road Building” („ Reconstruction of Road P4 (Riga-Ergli) Section from 81.00km to 90.80km”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor inž. D.Bautris
Reviewer lekt. B.Jeļisejevs
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) nosaukums ir Reciklēšanas pielietošana autoceļu būvniecībā (autoceļa P4 (Rīga Ērgļi) posma 81.00 90.80 km rekonstrukcija). Darba mērķis ir radīt labāku izpratni par reciklēšanas metodi un tās ieguvumiem, lai radītu lielāku motivāciju ieviest šāda veida darbus pēc iespējas vairāk ceļu rekonstrukcijas projektos. Darbā tiek apskatītas dažādas autoceļu rekonstrukcijas iespējas un pielietojumi pie dažādām autoceļa deformācijas pakāpēm. Detalizētāk ir apskatīta aukstā reciklēšana un tās veidi. Tiek uzskaitīti būtiskākie ieguvumi, kas rodas veicot aukstās reciklēšanas darbus, salīdzinot ar standarta rekonstrukcijas darbu veidiem. Atsevišķā nodaļā ir apūkotas reciklēšanas darbos izmantotās saistvielas. Bakalaura darba pēdējā nodaļā, tiek aprēķinātas un salīdzinātas izmaksas vienādam ceļa posmam izmantojot gan tradicionālo rekonstrukciju, gan reciklēšanas darbu metodi. Inženierprojekta sadaļā tiek izstrādāts autoceļa P4 rekonstrukcijas tehniskais projekts no 81.00 līdz 90.80 km. Būvprojekta risinājumi paredz trases taisnošanu vietās, kur ceļa plāna izvietojums neatbilst Latvijas valsts ceļu standartiem. Rekonstrukcijas ietvaros tiek paredzēta jaunu segas konstruktīvo slāņu un asfaltbetona seguma izbūve esošās grants segas vietā. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 163 lapaspusēm, kurās ietverti 36 attēli, 36 tabulas un 31 rasējums. Darba rakstīšanai tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords Reciklēšana
Keywords in English Recycling
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 23.01.2012 08:22:21