Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tehniskās tulkošanas stratēģijas: jēdzieniskais vai burtiskais tulkojums
Title in English Strategies of Technical Text Translation: Sense-for-Sense or Word-for-Word Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
Reviewer Mag.philol., lekt. Māris Osis
Abstract Bakalaura darbs "Tehniskās tulkošanas stratēģijas: jēdzienisks vai burtisks tulkojums" sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek pētītas dažādu valodnieku idejas un viedokļi par tulkošanas stratēģiju un procedūru lietojumu teksta un teikuma līmenī, kā arī tulkotā teksta saprotamību lasītājam. Teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā autore sniedz valodnieku ideju apkopojumu par to, kas ir jēdzienisks un burtisks tulkojums. Otrajā nodaļā tiek īsi raksturots avota teksts. Trešajā nodaļā tiek analizēta tulkošanas stratēģiju un procedūru lietošana informatīva tehniska teksta tulkošanai, to papildina piemēri no praktiskās daļas tulkojuma. Nodaļā atspoguļota savstarpējas saistības veidošanās starp tulkoto testu un lasītāju. Šāda mijiedarbība veicina spēju saprast teksta tulkojumu. Ceturtajā nodaļā apkopoti pētījuma rezultāti un izdarītie secinājumi. Praktiskā daļa ietver būvniecības nozares teksta tulkojumu no angļu valodas uz latviešu valodu. Autore secina, ka (1) atbilstošu tulkošanas stratēģiju un procedūru lietošana padara tulkoto tekstu saprotamāku, un (2) tulkojuma kvalitāti nosaka tulkotāja prasme lietot atbilstošas tulkošanas procedūras. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas (33 lappuses), praktiskās daļas (60 lappuses), nobeiguma, literatūras saraksta un 3 pielikumiem (115 lappuses). Darbā izmantoti 20 literatūras avoti, 14 vārdnīcas un 6 interneta resursi.
Keywords tulkošanas stratēģijas, jēdzienisks tulkojums, burtisks tulkojums
Keywords in English translation strategies, word-for-word translation, sense-for-sense translation
Language eng
Year 2012
Date and time of uploading 13.01.2012 21:21:00