Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vides akustiskās kvalitātes
Title in English Acoustic Qualities of Environments
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Jānis Krastiņš
Reviewer Deniss Mironovs
Abstract Maģistra darba mērķis ir noteikt Latvijas skaņu ainavu pētījumu prakses kopainu Eiropas kultūras kontekstā. Apkopot Latvijas videi piemērotus materiālus skaņu ainavu mācību ieviešanai kultūrizglītības programmās. Darbā analizētas vides akustiskās kvalitātes kultūras kontekstā, aptverot to kopumu kā akustisko vidi, tās uztveri kā skaņu ainavu, telpisko veidolu, kā aurālo arhitektūru. Darba zinātniski teorētiskā bāze ir arheoakustika, psihoakustika, aurālā arhitektūra un aurālais mantojums. Pievērsta uzmanība akustiskās vides emocionālās uztveres jautājumiem arhitektūrā un skaņu mākslā. Mērķa sasniegšanai darba pirmajā daļā apkopota skaņu ainavu attīstība Eiropā kultūrvēsturiskā kontekstā. Īpaša uzmanība veltīta aizvēsturei, kurā veidojušās Rietumu kultūras akustiskās vērtības. Darba otrajā daļā analizēta vides akustisko vērtību izmantošana arhitektūras radošajā procesā un aurālās arhitektūras apzināšana skaņu mākslā Latvijā. Aurālās arhitektūras kontekstā analizēta akustisko vērtību nozīmē kultūrā mūsdienās. Darba trešajā daļā apkopoti materiāli skaņu ainavu mācību ieviešanai kultūrizglītības programmās vispārizglītojošās skolās un augstskolās Latvijā. Izvērtēta skaņu ainavu pieeja kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai Latvijā. Darbs var kalpot par bāzi turpmākiem pētījumiem un vadlīniju izstrādei jautājumos, kas saistīti ar akustisko vidi kultūras un izglītības kontekstā Latvijā.
Keywords akustika, psihoakustika, skaņu ainava, skaņu efekts, aurālā arhitektūra, aurālais mantojums, akustiskais mantojums.
Keywords in English acoustics, psychoacoustics, soundscape, sound effect, aural architecture, aural heritage, acoustic heritage.
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 23.01.2024 06:55:11