Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ūdensteču iekļaušana dzīvojamā vidē
Title in English The Inclusion of Watercourses in Residential Environment
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Anita Antenišķe
Reviewer Dace Bērziņa
Abstract Bakalaura darba “Ūdensteču iekļaušana dzīvojamā vidē” darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta Arhitektūras skolas 4. kursa studente Krista Apeine. Darbā analizēti ūdenstilpju nozīmes aspekti dzīvojamā vidē, izpētīti ūdenstilpju dizaina principi, un kā tie atspoguļojas īstenotos ūdensteču projektos. Uz veiktās izpētes pamata izstrādāts projekts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un labiekārtojuma projekts pie Zunda kanāla Rīgā. Bakalaura darba mērķis ir noteikt ar kādiem dizaina paņēmieniem var projektēt Latvijas ūdensteces, lai tās vizuāli radītu patīkamu un estētisku dzīvojamo vidi. Bakalaura darbs sastāv no 5 daļām. Pirmajā daļā tiek izpētīta ūdenstilpju nozīme dzīvojamā vidē. Otrajā nodaļā tiek izpētīti dažādi dizaina paņēmieni, kā projektēt ūdenstilpes. Trešajā daļā tiek analizēti vairāki īstenoti ūdensteču projekti, kuru dažādos dizaina principus var izmantot Latvijas ūdensteču projektos. Ceturtajā daļā aprakstīta daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un labiekārtojuma pie Zunda kanāla Rīgā konceptuālā risinājuma attīstība, kura balstīta uz veikto izpēti. Darba rezultātā definēti paņēmieni, kā veiksmīgi veidot ūdensteču dizainu, lai tās pilnvērtīgi iekļautos dzīvojamā vidē Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 35 lapaspusēm, 39 attēliem, 3 tabulām, 6 grafikiem, 3 pielikumiem. Darbā izmantoti 34 informācija avoti.
Keywords ūdensteces, dzīvojamā vide, dizains, ūdensteču dizains, labiekārtojums, ūdens ainava
Keywords in English watercourses, living environment, design, watercourse design, landscaping, waterscape
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 15.01.2024 08:35:52