Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Dzīvojamās vides veidošana civilās aizsardzības vajadzību kontekstā
Title in English Design of Urban Residential Environment in the Context of Civil Defence Requirements
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Anita Antenišķe
Reviewer Māra Liepa-Zemeša
Abstract Bakalaura darba “Dzīvojamās vides veidošana civilās aizsardzības vajadzību kontekstā” pētījuma mērķis ir izpētīt un apkopot civilās aizsardzības likumus un analizēt pastāvīgās un periodiskās karadarbības, dabas un antropogēno katastrofu risku ietekmi uz dzīvojamo vidi Latvijā. Darbā apkopotā informācija un secinājumi var kalpot likumdevējiem un arhitektiem par izziņas līdzekli un aktivizēt civilās aizsardzības vajadzību iekļaušanu arhitektūrā kā obligāto papildu funkciju, kas var padarīt dzīvojamo vidi drošāku, uzlabojot tās lietotāju labsajūtu, mentālo stāvokli un aizsardzības sajūtu Latvijā. Bakalaura darba rezultātā iegūti secinājumi par nepilnībām civilās aizsardzības likumdošanā, kas saistīta ar dzīvojamo vidi. Tika apzināta vajadzība risināt civilās aizsardzības bumbu patvertņu problemātiku Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no pētījuma daļas un bakalaura darba projekta. Pētījuma daļa sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām un bakalaura projekta skaidrojošā apraksta. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta civilā aizsardzība un arhitektūras nozīme tajā, otrajā nodaļā – dabas katastrofu riska ietekme uz dzīvojamo vidi, trešajā – karadarbības ietekme uz dzīvojamo vidi. Darba kopējais apjoms ir 28 lapaspuses, darbā izmantoti 9 attēli, 2 pielikumi – bakalaura darba pase un projekta planšete. Izmantoto literatūras avotu skaits – 37. Atslēgas vārdi: arhitektūra, civilā aizsardzība, dzīvojamā vide.
Keywords arhitektūra, civilā aizsardzība, dzīvojamā vide
Keywords in English architecture, civil protection, urban residential environment
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 15.01.2024 07:52:51