Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi dzīvojamā vidē
Title in English Sustainable Rainwater Management Solutions in a Residential Environment
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor Alisa Koroļova
Reviewer Ervīns Krauklis
Abstract Darba autors: Reinis Priedols Darba tēma: Ilgtspējīgi lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi dzīvojamā vidē Darba veids: Bakalaura darbs Studiju programma: RABA0 Arhitektūra Darba zinātniskais vadītājs (-a): Ph.D. Alisa Koroļova Darba apjoms: darbs sastāv no 42 lappusēm, kurās iekļauti 29 attēli, 18 izmantotās literatūras avoti, 13 pielikumi. Atslēgas vārdi: arhitektūra, Ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, lietus ūdens, dzīvojamā vide. Pētījuma mērķis: izpētīt dažādus lietus ūdens savākšanas un izmantošanas veidus un secināt cik efektīvi ir šie risinājumi un kā tie uzlabo ilgtspējīgu un kvalitatīvu dzīvi dzīvojamos rajonos. Darba saturs: darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas attīstība. Otrajā nodaļā tiek apkopota informācija par ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājuma veidiem. Trešajā nodaļā ir aprakstīta ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izmantošana un praktiskais pielietojums, kā arī aprakstīti ārzemju piemēri. Pētījuma metode: 1. Salīdzinošā analīze: - zinātniskās literatūras atlase un analīze - Ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošana (ILŪA) risinājumu izpēte un analīze. Darba izmantojamība: darbu var izmantot studenti, praktizējoši arhitekti vai ainavu arhitekti, pasniedzēji un skolotāji teorētisko un praktisko zināšanu papildināšanai par ilgtspējīgiem lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumiem dzīvojamā vidē.
Keywords arhitektūra, Ilgtspējīga lietus ūdens apsaimniekošana, lietus ūdens, dzīvojamā vide
Keywords in English architecture, sustainable rainwater management, rainwater, residential environment
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 15.01.2024 02:32:48