Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Ilgtspējīgu finanšu ietekme uz Vācijas zaļās ekonomikas attīstību
Title in English The impact of sustainable finance on the development of the German green economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Rita Greitāne
Abstract Maģistra darba “Ilgtspējīgu finanšu ietekme uz Vācijas zaļās ekonomikas attīstību” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Līga Urme. Darba vadītājs ir RTU Pārvaldības un drošības institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents PhD Kaspars Plotka. Darba mērķis ir veikt ilgtspējīgu finanšu attīstības analīzi Eiropas Savienībā un Vācijā un analizēt ilgtspējīgu ieguldījumu jomu mājsaimniecību sektorā. Pētījuma teorētiskā apskata daļā tiek pētīta ilgtspējības jēdziena vēsturiskā attīstība un tā nozīme finanšu sektorā, balstoties uz normatīvo regulējumu un politikas iniciatīvu analīzi Eiropas Savienībā un Vācijā. Analītiskajā daļā autore pievēršas zaļās ekonomikas konceptam un analizē, kādā veidā ilgtspējīgas finanses palīdz sasniegt zaļās ekonomikas transformācijas mērķus un kā vienoti standartizācijas mehānismi ilgtspējīgu finanšu sektorā veicina šo mērķu sasniegšanu. Darba praktiskajā daļā autore analizē datus par ilgtspējīgiem ieguldījumiem Vācijā, pievēršoties mājsaimniecību sektoram un veicot reprezentatīvu aptauju starp finanšu lēmumu pieņēmējiem mājsaimniecību sektorā, lai noskaidrotu tendences un motivāciju par ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Tiek veikta banku sektora analīze, veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi mājsaimniecību lielākas līdzdalības nodrošināšanai ilgtspējīgu ieguldījumu jomā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām un 7 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un tā apjoms ir 110 lappuses. Darbā ir iekļauti 28 attēli, 14 tabulas un pielikums uz 1.lpp. Pētījumā izmantotas 88 bibliogrāfiskā saraksta vienības, tas ir veikts laikā no 2023. gada septembra līdz decembrim un rakstīts latviešu valodā. Padziļināti tēma tiks pētīta nākamā zinātniskā grāda ieguves procesā. Atslēgas vārdi: ilgtspējīgas finanses, ilgtspējīgi ieguldījumi, zaļā ekonomika, ilgtspējība, ilgtspējīgas bankas.
Keywords ilgtspējīgas finanses, ilgtspējīgi ieguldījumi, zaļā ekonomika, ilgtspējība, ilgtspējīgas bankas
Keywords in English Sustainable finance, sustainable investment, green economy, sustainability, sustainable banks
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 11.01.2024 10:45:35