Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Sporta infrastruktūras attīstības iespējas Latvijā
Title in English Sports infrastructure development opportunities in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Inga Eriņa
Abstract Maģistra darba nosaukums: Sporta infrastruktūras attīstības iespējas Latvijā. Maģistra darba autors: Raivis Supe. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Uldis Kamols. Maģistra darba apjoms: darbs sastāv no 98 lapaspuses, tajā iekļauti 22 attēli un 9 tabulas. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Teorētiskajā daļa sastāv no 5 apakšnodaļām, analītiskā daļa no 4 apakšnodaļām, savukārt, praktiskā daļa no 2 apakšnodaļām. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā atrodams 81 avots. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba aktualitāte: darba tēma izvēlēta, ņemot vērā vispārēji vāji attīstīto sporta infrastruktūru Latvijā, kā arī aktuālo jautājumu par nacionālā stadiona būvniecību un tā absolūto nepieciešamību. Maģistra darba rezultāti: darbā izklāstīta un analizēta sporta infrastruktūras vēsturiskā attīstība un tās nozīme, aplūkoti sporta objektu veidi un kategorijas, pētīts sporta objektu ģeogrāfiskais izvietojums, to pieejamība un uzturēšana, kā arī sociālekonomiskā ietekme. Darbā atspoguļota sporta infrastruktūras pieejamība Latvijā – sporta objektu īpašumtiesības, skaits un starptautiska līmeņa sporta objektu vēsturiskā attīstība, to noslogojums un nākotnes perspektīva. Vienlaikus, analizēta Igaunijas un Lietuvas pieredze nacionālā stadiona būvniecībā, pētot finansēšanas avotus un stadiona pārvaldību, tai skaitā, veikta kopējās sporta infrastruktūras pieejamības analīze. Salīdzinot Baltijas valstu rādītājus konstatēts, ka vislabāk pieejamā sporta infrastruktūra ir Lietuvā. Veikta Latvijas Futbola federācijas piedāvāto nacionālā stadiona atrašanās vietu analīze, konstatējot katras lokācijas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Pētīta atrašanās vietas pieejamība, ekonomiskie rādītāji un tās potenciāls. Pētījuma rezultātā darba autors piedāvājis alternatīvu nacionālā stadiona atrašanās vietu, veicot analogu izvērtējumu kā pārējās atrašanās vietās un izstrādājot izmaksu un ieguvumu analīzi. Pētījuma ietvaros izstrādāti secinājumi un priekšlikumi nacionālā stadiona būvniecībai.
Keywords sporta infrastruktūra, nacionālais stadions, atrašanās vieta, pieejamība
Keywords in English sports infrastructure, national stadium, location, accessibility
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 11.01.2024 00:03:11