Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Bezūdens teritoriju ūdensapgāde ugunsgrēka gadījumā
Title in English Water supply of waterless areas in case of fire
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Vējš
Reviewer Andrejs Ozoliņš
Abstract Diplomprojekta darba autors: Artūrs Jakubauskis. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas 2.daļas komandieris, bakalaurs, Edgars Vējš. Diplomprojekta tēma: “Bezūdens teritoriju ūdensapgāde, ugunsgrēka gadījumā” (“Water supply of waterless areas, in case of fire”). Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 51 lapaspusēm, satur 11 diagrammas, 33 attēlus un 4 pielikumus. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 17 informācijas avoti. Galvenie diplomprojektā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Diplomdarba mērķis ir uzlabot esošo situāciju Dienvidkurzemes novada atklāto ūdens ņemšanu vietu esamību, to pieejamību. Izveidot maršrutu karti, kas atvieglotu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nokļūšanu līdz tuvākai atklātās ūdens ņemšanas vietai. Sadarbojoties ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, izstrādāt Eiropas Savienības projektu esošo atklāto ūdens ņemšanas vietu sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā izpēta visas iespējamās, atklātā tipa ūdens ņemšanas vietas un to reālo pieejamību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automobīļiem, kā arī to patieso esamību dabā. Rezultātā tiek iegūtas, visu iespējamo ūdenstilpju koordinātas, kā arī tiek apzinātas iespējas, vai kritiski svarīgos brīžos, būs iespējams iegūt ūdens resursu, kā arī apzināti visi piebraucamie ceļi. Tiek pētīta statistika, kas iegūta no Valsts meža dienesta. Otrajā daļā autors apskata saistošos normatīvos aktus, kas saistīti ar atklāto ūdens ņemšanas vietu regulāciju un to ekspluatācijas noteikumiem. Salīdzina ar ārvalstu prasībām. Trešajā diplomdarba daļā autors sadarbojoties ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību izstrādā Eiropas Savienības projektu. Tiek izstrādāts informatīvais materiāls un izveidota mobilā lietotne. Tiek atspoguļoti Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonu veiktās aptaujas rezultāti. Darba noslēgumā ir autora secinājumi un izveidotie priekšlikumi, kā arī pielikumā informatīvais materiāls par Dienvidkurzemes novada esošām un pieejamām atklāta tipa ūdens tilpnēm. Diplomprojekta darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Ugunsdrošība
Keywords in English Fire safety
Language lv
Year 2024
Date and time of uploading 10.01.2024 21:50:55