Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par vadības stila ietekmi uz uzņēmumu attīstību
Nosaukums angļu valodā Research on the Influence of Management Style on the Enterprise Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autors: Nurjamol Ulmasbaeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. Profesore, Dr.oec. Jana Erina Bakalaura darba temats: Pētījums par vadības stila ietekmi uz uzņēmumu attīstību. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp. (neskaitot pielekumu), tajā iekļauti 8 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 35 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1. pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā teorētiski ir aprakstīts termins "vadības stili" un apskatītas to atšķirīgās iezīmes. Darbā tiek definēts katrs stils un to ietekme uz pirmsskolas darbinieku personīgo un profesionālo izaugsmi. Pētījumu daļā tiek pētīta ideja par "efektivitāti" pirmsskolas izglītības organizācijas darbā un tiek prezentēts autora pētījums, kas apstiprināja saikni starp vadības stilu un pirmsskolas izglītības organizācijas darba individuālajiem rādītājiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nurjamol Ulmasbaeva (2023). Pētījums par vadības stila intuīciju par uzņēmumu attīstību. Bakalaura darbs. / Nurjamol Ulmasbaeva, Jana Erina. – Riga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 62 lpp
Atslēgas vārdi Vadības stils, Pirmsskolas izglītības organizācija, Uz uzņēmējiem orientēta vadība, Organizācijas inovācijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Management style, Preschool Educational Organization, Entrepreneur Oriented Management, Organizational Innovation.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2023 19:09:50