Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par vadības stila ietekmi uz uzņēmumu attīstību
Title in English Research on the Influence of Management Style on the Enterprise Development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer
Abstract Bakalaura darba autors: Nurjamol Ulmasbaeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. Profesore, Dr.oec. Jana Erina Bakalaura darba temats: Pētījums par vadības stila ietekmi uz uzņēmumu attīstību. Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp. (neskaitot pielekumu), tajā iekļauti 8 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 35 avoti angļu valodā. Darbam pievienots 1. pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā teorētiski ir aprakstīts termins "vadības stili" un apskatītas to atšķirīgās iezīmes. Darbā tiek definēts katrs stils un to ietekme uz pirmsskolas darbinieku personīgo un profesionālo izaugsmi. Pētījumu daļā tiek pētīta ideja par "efektivitāti" pirmsskolas izglītības organizācijas darbā un tiek prezentēts autora pētījums, kas apstiprināja saikni starp vadības stilu un pirmsskolas izglītības organizācijas darba individuālajiem rādītājiem. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nurjamol Ulmasbaeva (2023). Pētījums par vadības stila intuīciju par uzņēmumu attīstību. Bakalaura darbs. / Nurjamol Ulmasbaeva, Jana Erina. – Riga: RTU, UIVI IUV, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 62 lpp
Keywords Vadības stils, Pirmsskolas izglītības organizācija, Uz uzņēmējiem orientēta vadība, Organizācijas inovācijas.
Keywords in English Management style, Preschool Educational Organization, Entrepreneur Oriented Management, Organizational Innovation.
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 13.06.2023 19:09:50