Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Ideju vadības sistēmas pilnveide starptautiskajā uzņēmumā “Coca-Cola HBC North"
Nosaukums angļu valodā Development of the Idea Management System in the Multinational Company “Coca-Cola HBC North"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Elīna Miķelsone
Recenzents Iveta Cīrule
Anotācija Anotācija Mārcis Sīlis (2023). Ideju vadības sistēmas pilnveide starptautiskajā uzņēmumā “Coca-Cola HBC North". Maģistra darbs / Ph.D. Elīna Miķelsone. Uzraugs. Rīga: RTU FEEM Starptautisko programmu nodaļa, profesionālā maģistra studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, vadības sistēmas analīzes un praktiskās daļas. Noslēgumā apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba apjoms sastāv no 105 lappusēm, tajā skaitā 43 attēliem, 8 tabulām un 53 izmantotās literatūras avotiem. Darbam ir 7 pielikumi. Pētījuma mērķis ir analizēt ideju vadības sistēmas teorētiskos un praktiskos aspektus uzņēmumā, darbinieku iesaistes līmeni inovatīvu ideju iesniegšanā starptautiskā uzņēmumā un sniegt priekšlikumus ideju vadības sistēma pilnveidošanai, lai palielinātu inovatīvu ideju skaitu, tādā veidā samazinot ražošanas, loģistikas vai citas darbības izmaksas, kā arī palielināt ieņēmumus ar jaunām pārdošanas idejām. Maģistra darba 1. daļā tiek analizētas ideju vadības sistēmas un darbinieku iesaistes aspekti. Maģistra darba 2. daļā tiek pētīta uzņēmuma ideju vadības sistēma, tiek iegūti empīriski dati no aptaujām, un tiek noskaidrots darbinieku iesaistes līmenis. Maģistra darba 3. daļā tiek piedāvāta ideju vadības sistēmas uzlabojumi un darbinieku iesaistes līmeņa paaugstināšanas faktori. Pētījumā darba autors analizē teorijas, analizē ideju vadības sistēmu uzņēmumā, kā arī veic aptaujas un intervijas, kuru iegūtie dati tiek izmantoti ideju vadības sistēmas uzlabošanā un darbinieku iesaistes paaugstināšanā.
Atslēgas vārdi ideju vadības sistēma, darbinieku iesaiste, inovatīvs vadības modelis, darbinieku aptauja.
Atslēgas vārdi angļu valodā idea management system, employee involvement, innovative management model, employee survey.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2023 19:04:34