Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Ideju vadības sistēmas pilnveide starptautiskajā uzņēmumā “Coca-Cola HBC North"
Title in English Development of the Idea Management System in the Multinational Company “Coca-Cola HBC North"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Miķelsone
Reviewer Iveta Cīrule
Abstract Anotācija Mārcis Sīlis (2023). Ideju vadības sistēmas pilnveide starptautiskajā uzņēmumā “Coca-Cola HBC North". Maģistra darbs / Ph.D. Elīna Miķelsone. Uzraugs. Rīga: RTU FEEM Starptautisko programmu nodaļa, profesionālā maģistra studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. Maģistra darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, vadības sistēmas analīzes un praktiskās daļas. Noslēgumā apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba apjoms sastāv no 105 lappusēm, tajā skaitā 43 attēliem, 8 tabulām un 53 izmantotās literatūras avotiem. Darbam ir 7 pielikumi. Pētījuma mērķis ir analizēt ideju vadības sistēmas teorētiskos un praktiskos aspektus uzņēmumā, darbinieku iesaistes līmeni inovatīvu ideju iesniegšanā starptautiskā uzņēmumā un sniegt priekšlikumus ideju vadības sistēma pilnveidošanai, lai palielinātu inovatīvu ideju skaitu, tādā veidā samazinot ražošanas, loģistikas vai citas darbības izmaksas, kā arī palielināt ieņēmumus ar jaunām pārdošanas idejām. Maģistra darba 1. daļā tiek analizētas ideju vadības sistēmas un darbinieku iesaistes aspekti. Maģistra darba 2. daļā tiek pētīta uzņēmuma ideju vadības sistēma, tiek iegūti empīriski dati no aptaujām, un tiek noskaidrots darbinieku iesaistes līmenis. Maģistra darba 3. daļā tiek piedāvāta ideju vadības sistēmas uzlabojumi un darbinieku iesaistes līmeņa paaugstināšanas faktori. Pētījumā darba autors analizē teorijas, analizē ideju vadības sistēmu uzņēmumā, kā arī veic aptaujas un intervijas, kuru iegūtie dati tiek izmantoti ideju vadības sistēmas uzlabošanā un darbinieku iesaistes paaugstināšanā.
Keywords ideju vadības sistēma, darbinieku iesaiste, inovatīvs vadības modelis, darbinieku aptauja.
Keywords in English idea management system, employee involvement, innovative management model, employee survey.
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 09.06.2023 19:04:34