Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums Uz jūras aļģēm balstītas biorafinēšanas koncepcijas dzīves cikla novērtējums proteīna ieguvei Baltijas kontekstā un salīdzinājums ar Indijas pieredzi
Nosaukums angļu valodā Life Cycle Assessment of Seaweed-based Biorefinery Concept for the Extraction of Protein in the Baltic Context and Comparison with the Indian Context
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Kārlis Valters
Anotācija Mūsdienās pārtikas piegāde ir viens no lielākajiem cilvēces ietekmes uz vidi avotiem, un tā pieaug. Šobrīd mūs veido vairāk nekā 8 miljardi cilvēku, un pārtika veido aptuveni 25% no pasaules oglekļa pēdas nospieduma. Vissvarīgākā šīs pēdas daļa nāk no olbaltumvielām un īpaši gaļas. Gaļas ražošanai ir milzīga ietekme no oglekļa emisiju viedokļa, kā arī no ūdens patēriņa un zemes izmantošanas viedokļa. Ņemot vērā mūsu mērķi ierobežot pasaules globālās temperatūras pieaugumu par 1,5°C, kā tas noteikts Parīzes nolīgumā, mums noteikti ir jāsamazina gaļas patēriņš un jāatrod alternatīvi veidi, kā iegūt olbaltumvielas. Viens no jau labi izstrādātajiem risinājumiem ir augu olbaltumvielu, piemēram, sojas proteīna, izmantošana, taču tam ir nepieciešams arī daudz ūdens un zemes. Pamatojoties uz šo pašreizējo situāciju, ir jāizmanto vairāk alternatīvu avotu, un viens no tiem ir olbaltumvielas, kas iegūtas no jūraszālēm. Zinātnieku aprindas un Eiropas Parlaments ir ieteikuši bioekonomiku kā līdzekli pārejai uz ilgtspējīgāku sabiedrību. Jūras aļģes ir ļoti svarīga biomasa bioekonomikā, jo tās satur tādas svarīgas sastāvdaļas kā olbaltumvielas, cukurs, slāpeklis un fosfors. Turklāt to galvenokārt ražo Brazīlijā, un tas ir iemesls izcirst daļu Amazones meža. Pamatojoties uz šo pašreizējo situāciju, ir jāizmanto vairāk alternatīvu avotu, un viens no tiem ir olbaltumvielas, kas iegūtas no jūraszālēm. Maģistra darba vispārējais mērķis ir izveidot konsekventu pieeju dzīves cikla analīzes pielietošanai un apstiprināt to īpaši izvēlētā gadījuma izpētē. Tiek analizēts Latvijas biorafinēšanas konteksts, kas tiek salīdzināts ar Indijas kontekstu, pamatojoties uz vadītāju uzticētajiem uzdevumiem. Promocijas darba galvenais mērķis ir novērtēt jūras aļģu bāzes biorafinēšanas ietekmi uz vidi proteīna ražošanai un salīdzināt Baltijas kontekstu ar Indijas kontekstu. Pirmajā nodaļā ir sniegts literatūras apskats par jūras aļģu biorefināru un visiem tā aspektiem. Tiek pētīta arī ar to saistītā ietekme uz vidi, ko atbalsta dažādas publikācijas par šo tēmu. Nodaļas beigās tiek veikts padziļināts bibliogrāfisks apskats. Otrajā nodaļā sniegts ekonomiskajos un vides aprēķinos izmantoto metodoloģiju pilns skaidrojums. Trešajā nodaļā SW biorafinēšanas rūpnīcai tiek veikta pilna Dzīves cikla novērtēšanas metodika, uzrādot mērķi un darbības jomu, pilnu dzīves cikla inventarizāciju un īsu izvēlētās metodes skaidrojumu. Visbeidzot, ceturtajā nodaļā ir izskaidrots un apspriests dzīves cikla novērtējums. Tiek parādīts arī novērtēto energoefektivitātes pasākumu salīdzinājums, tostarp galvenās atziņas par rezultātiem, lai noteiktu optimālo potenciālo energoefektivitātes stratēģiju. Galvenie secinājumi no promocijas darba ir balstīti uz vides dzīves cikla perspektīvu izmantošanu, lai novērtētu optimālos ieviešanas efektivitātes pasākumus, pamatojoties uz holistisku pieeju.
Atslēgas vārdi Jūras aļģes, biomasa, biorafinēšana, rafinēšana, olbaltumvielas, makroaļģes
Atslēgas vārdi angļu valodā Seaweed, Biomass, Biorefinery, Refining, Protein, Macroalgae
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2023 13:04:48