Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Jauna zaļo investīciju produkta izstrāde “SEB Global Services Riga” ilgtspējas veicināšanai
Nosaukums angļu valodā Development of New Green Investment Product to Promote Sustainability at “SEB Global Services in Riga”
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Modris Ozoliņš
Recenzents Uldis Cimdiņš
Anotācija Zaļā banku darbība attiecas uz ekoloģisko apsvērumu iekļaušanu banku kreditēšanas darbībās un operācijās, kas ir pieaugoša tendence. Lai veicinātu ilgtspējību un mazinātu bažas par vidi, atbildīgās bankas nodrošina dažādus zaļus finanšu produktus un atbalsta videi draudzīgas iniciatīvas. Reaģējot uz šiem jautājumiem, sabiedrība ir pārņēmusi ilgtspējīgas attīstības koncepciju, kuras mērķis ir harmoniska sabiedrības, ekonomikas un vides izaugsme. SEB grupas mērķis ir radīt klienta vērtību un uzturēt rentabilitāti, vienlaikus izkopjot spēcīgas attiecības ar klientiem. Zaļo investīciju produktu izstrāde pozitīvi ietekmē uzņēmuma tēlu un bieži vien piesaista papildu klientu plūsmas. Tā kā SEB grupa ir atbildīga un biznesa orientēta banka, tā aicina paplašināt savu zīmolu un sasniegt vairāk klientu. Šī iemesla dēļ tās mērķis ir izveidot zaļo ieguldījumu produktu kā alternatīvu esošajiem finanšu produktiem un instrumentiem. Izstrādājot specifiskāku zaļo produktu, SEB bankai būs iespēja gūt ieņēmumus ar šo produktu un sniegt labumu zaļajam finansējumam. Pētījums ir vērsts uz primāro un sekundāro datu izmantošanu, un tas ietver kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi. Kvalitatīvā pētījuma instrumenti ir daļēji strukturētas intervijas; kvantitatīvās metodes instruments ir tiešsaistes aptauja. 2.sadaļas datu interpretācijas rezultātā, ņemot vērā pasaules un Latvijas tirgu, kā arī papildus, veicot aptaujas un intervijas ar banku operāciju speciālistiem, autors ir pieņēmis lēmumu par atjaunojamo investīciju fonda attīstību SEB Global Services Rīgā. Nepieciešams izlemt, kādu mērķi autors vēlas sasniegt, lai veicinātu informētību un prasības zaļo banku jomā. Mērķim ir jābūt ekoloģiski, sociāli un ekonomiski nozīmīgam un atbilstošam šī maģistra darba būtībai, kas ir stimulēt klientus apmeklēt zaļās vides projektus, palielinot izpratni. Tātad autors ierosina ieviest apgrozībā atjaunojamo investīciju fondu. Šī pētījuma noslēgumā autors uzsver, kā zaļajiem investīciju produktiem var būt ilgtermiņa pozitīva ietekme uz klientiem, vidi un pašu banku. Var secināt, kā finanšu institūcijām var būt būtiska ietekme atkarībā no to klientu skaita un cik nozīmīgi tās var ietekmēt vidi, īpaši sociālajās un videi zaļajās iniciatīvās un atjaunojamās enerģijas projektos.
Atslēgas vārdi Seb Global Services 'Seb grupa
Atslēgas vārdi angļu valodā Seb Group, Seb Global Services
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2023 23:47:37