Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums “Smartlynx Airlines” klientu pieredzes uzlabošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of "Smartlynx Airlines" Customers Experience
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Gundars Kokins
Recenzents Māris Millers
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir ““Smartlynx Airlines” klientu pieredzes uzlabošana”. Maģistra darbu ir izstrādājusi Viktorija Petročenko, Rīgas Tehniskās Universitātes Starptautisko programmu nodaļas maģistra profesionālo studiju programmas “Inovācijas un uzņēmējdarbība” otrā kursa studente. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Darba apjoms ir 124 lapaspuses, no kurām 22 lapaspuses ir pielikumi. Darbā iekļauti 13 attēli un 17 tabulas. Darbam ir pievienoti 11 pielikumi, bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauts 41 avots. Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus “Smartlynx Airlines” klientu pieredzes uzlabošanai. Pētījuma aktualitāte ir saistīta ar situāciju, kurā uzņēmums ir nonācis Covid-19 pandēmijas un kara Ukrainā iespaidā, kā arī ļoti straujas izaugsmes rezultātā, un kas ietekmē attiecības ar klientiem un viņu lojalitāti. Darbam ir sekojoši pētījuma jautājumi: 1) Kādā ir “Smartlynx Airlines” klientu pašreizējā pieredze? 2) Kādas iekšējās procedūras un procesi slēpjas aiz katra klienta ceļa posma? 3) Kādas iekšējās procedūras un procesus var uzlabot, lai uzlabotu klientu pieredzi, un kā? Pirmajā maģistra darba daļā tiek aprakstīts klientu pieredzes jēdziens, klientu pieredzes vadība, kā arī tajā izmantojamās metodes. Otrajā daļā tiek aprakstīts uzņēmuma biznesa modelis, klienti, kā arī tiek veikta uzņēmuma klientu pieredzes un ar klientu pieredzi saistīto iekšējo procesu analīze. Trešajā daļā tiek piedāvāti iespējamie risinājumi ar klientu pieredzi saistīto iekšējo procesu uzlabošanai, kā arī tiek veikta šo risinājumu analīze. Darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi, balstoties uz veikto pētījumu, kā arī sniegti atbilstoši priekšlikumi piedāvāto risinājumu ieviešanai. No pētījuma rezultātiem izriet, ka visefektīvākie ar uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanu saistītie risinājumi ir: skaidras atbildības noteikšana, regulāru saziņas kanālu izveide, skaidrība par procedūrām, pietiekama laika sadale starp projektiem.
Atslēgas vārdi klientu ceļojums, klientu pieredze, klientu pieredzes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā customer journey, customer experience, customer experience management
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2023 17:55:10