Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par vadības stilu ietekmi uz ēdināšanas uzņēmumu attīstību
Nosaukums angļu valodā Research on the influence of management styles on the development of catering companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Noslēguma darba autors: Anatolijs Mitjko Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Jana Eriņa Noslēguma darba temats: Pētījums par vadības stilu ietekmi uz ēdināšanas uzņēmumu attīstību. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 63 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 14 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu, 40 angļu, un 0 krievu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba autors veica zinātnisko rakstu analīzi. Izpētītas un analizētas teorētiskās un praktiskās ārējas vides ietekmes sekas, izmantojot intervijas un aptaujas, lai izprastu vadības stilu ietekmi, uz ēdināšanas uzņēmumiem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Mitjko, A. (2023). Pētījums par vadības stilu ietekmi uz ēdināšanas uzņēmumu attīstību. Bakalaura darbs/A. Mitjko, J. Eriņa . – Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 63 lpp. Atslēgas vārdi: Vadības stilu ietekme, ēdināšanas uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbība, komunikācija.
Atslēgas vārdi Vadības stilu ietekme, ēdināšanas uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbība, komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Influence of management styles, catering companies, business, communication
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2023 11:17:14