Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums Jauna tirgus apgūšanas stratēģijas izstrāde uzņēmumam SIA “Hoxha Olive Oil”
Nosaukums angļu valodā Development of Market Entry Strategy for Company “Hoxha Olive Oil” Ltd
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Cimdiņš
Recenzents Modris Ozoliņš
Anotācija Maģistra darba autore: Redona Pjeci Maģistra darba vadītājs: Dipl.ing., Ms.oec., Uldis Cimdiņš Maģistra darba tēma: “Uzņēmuma “Hoxha Olive Oil” ieiešanas eksporta tirgos stratēģijas izstrāde" Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā, tas sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 100 lapas, ietverot 27 attēlus un 15 tabulas. Pielikumi, kas pievienoti darbam sastāv no 20 lapām. Pētījuma mērķis ir izstrādāt stratēģiju ieejai tirgū, izpētot vairākus tirgus nelielam olīveļļas ražotājam no Albānijas, kas nav ES valsts. Pētījumā tika izmantota kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma metode, tai skaitā padziļinātās intervijas, lai noskaidrotu iespējas, izvērtētu jaunu tirgu potenciālu, saprastu, kā pilnveidot un pielāgot esošo produktu klāstu un kā to optimāli piedāvāt jaunam eksporta tirgum. Tika izstrādāta stratēģija pakāpeniskai ienākšanai tirgū, ko ražotājs izmantos, lai nodrošinātu veiksmīgu ienākšanu Beļģijas tirgū, vienlaikus saglabājot stabilu un augošu rentabilitāti. Pētījumā uzsvērts, cik svarīgi ir veikt analītisku tirgus izpēti un izmantot pakāpenisku stratēģiju, kas nodrošina ražotājam iespēju izvērtēt pieredzi un veikt izmaiņas pirms ienākšanas jaunā tirgū. Šī maģistra darba rezultātiem būs būtiski praktiska ietekme uz “Hoxha Olive Oil”, kā arī citiem mazajiem olīveļļas ražotājiem jaunattīstības valstīs, piemēram, Albānijā, kas vēlas konkurēt starptautiskā mērogā. Šis pētījums palīdzēs uzņēmumam izveidot veiksmīgu eksporta plānu, kas uzlabos tā konkurētspēju un rentabilitāti, apzinot labāko praksi un turpmākās attīstības iespējas.
Atslēgas vārdi ieeja tirgū, ģimenes uzņēmums, SME, EVOO, Albānija,
Atslēgas vārdi angļu valodā market-entry, family-owned, SME, EVOO, Albania,
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2023 19:39:50