Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums mazumtirdzniecības uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of external environmental factors in retail companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Toms Širovs
Anotācija Bakalaura darba autors: Inta Ivanova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums mazumtirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu valodā, 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izpētīti teorētiskie un zinātniskie materiāli par ārējās vides faktoriem un to analīzes metodēm, lai noskaidrotu ārējo faktoru ietekmi uz mazumtirdzniecības uzņēmuma attīstību un tās darbību, tika veikta aptauja, kur tās rezultātā tika noteikti aktuālākie ārējās vides faktori un kādi uzņēmumam ir bijuši ieguvumi vai zaudējumi. Kā arī autors veica ārējās vides analīzi tirdzniecības uzņēmumam, nosakot kādas ir tās stiprās un vājās puses kā arī iespējas un draudus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ivanova, I., Jakubāne, J. (2023). Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums mazumtirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IEVF, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62 lpp.
Atslēgas vārdi Ārējās vides faktori, mazumtirdzniecības nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā External environmental factors, retail industry
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2023 20:55:35