Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums mazumtirdzniecības uzņēmumos
Title in English Assessment of the impact of external environmental factors in retail companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer Toms Širovs
Abstract Bakalaura darba autors: Inta Ivanova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums mazumtirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu valodā, 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izpētīti teorētiskie un zinātniskie materiāli par ārējās vides faktoriem un to analīzes metodēm, lai noskaidrotu ārējo faktoru ietekmi uz mazumtirdzniecības uzņēmuma attīstību un tās darbību, tika veikta aptauja, kur tās rezultātā tika noteikti aktuālākie ārējās vides faktori un kādi uzņēmumam ir bijuši ieguvumi vai zaudējumi. Kā arī autors veica ārējās vides analīzi tirdzniecības uzņēmumam, nosakot kādas ir tās stiprās un vājās puses kā arī iespējas un draudus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ivanova, I., Jakubāne, J. (2023). Ārējās vides faktoru ietekmes novērtējums mazumtirdzniecības uzņēmumos. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IEVF, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62 lpp.
Keywords Ārējās vides faktori, mazumtirdzniecības nozare
Keywords in English External environmental factors, retail industry
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 04.06.2023 20:55:35