Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums "Pēc-pārdošanas servisa informācijas sistēmas modeļa izstrāde rūpnieciskajiem robotiem"
Nosaukums angļu valodā "Development of after-sales service information system model for industrial robotics"
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Jana Bikovska
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izstrādāt informācijas sistēmas modeli, kas atbalstītu industriālo robotu pēc-pārdošanas pakalpojumu sniedzējus un pakalpojumu saņēmējus. Mūsdienu tehnoloģiju straujā attīstība un pāreja uz "Industrija 4.0" vidi ir pavērusi plašas iespējas pēc-pārdošanas pakalpojumu attīstībai un uzlabošanai. Efektīva pēc-pārdošanas servisa nodrošināšana palielina uzņēmuma klientu noturēšanas spējas un ir viens no vadošajiem konkurences priekšrocības faktoriem. Maģistra darbā izstrādātais modelis ir balstīts uz “Industrija 4.0” vides paraugietvaru RAMI 4.0, kas uzlabo un papildina pēc-pārdošanas pakalpojumus rūpniecisko robotu jomā. Pētnieciskā darba izstrādes procesā ir izmantotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas pētījuma metodes. Tiek veikta zinātniskās literatūras analīze, lai noteiktu pēc-pārdošanas pakalpojumu informācijas sistēmu klāstu un pēc-pārdošanas pakalpojumu klāstu, kas tiek sniegts rūpnieciskajiem robotiem. Darbā tiek veikta gadījuma izpēte Latvijas filiālē vienā no lielākajiem rūpniecisko robotu ražotājiem pasaulē, kuras ietvaros tiek veikta ekspertu intervija un klientu aptauja, lai noteiktu esošās pēc-pārdošanas pakalpojumu informācijas sistēmas trūkumus un potenciālos uzlabojumus. Balstoties uz zinātnisko literatūru un gadījuma izpēti, tiek izstrādāts jauns pēc-pārdošanas pakalpojumu informācijas sistēmas modelis rūpnieciskajiem robotiem, kas tiek validēts ar atkārtotām ekspertu intervijām.
Atslēgas vārdi Pēc-pārdošanas pakalpojumi, Informācijas sistēma, rūpnieciskie roboti, Industrija 4.0, BPMN
Atslēgas vārdi angļu valodā After-sales, Information system, industrial robots, Industry 4.0, BPMN
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2023 12:45:20