Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par vadības stilu ietekmi uz uzņēmumu attīstību
Nosaukums angļu valodā Research on the influence of management styles on the development of companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Andris Ozols
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Kalvis Aleksis Pitķevičs Drizļonoks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docente Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Pētījums par vadības stilu ietekmi uz uzņēmumu attīstību Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, darbs ir strukturēts nodaļās kā ievads, teorētiskā daļa, pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts, kuru kopā sastāda 48 zinātniskās publikācijas, grāmatas un cita veida izdevumi angļu valodā. Darba apjoms ir 60 lapaspuses, tajā ir iekļauti 16 attēli, 3 tabulas, 3 formulas un 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika secināts, ka transformālā vadīšana ir statistiski nozīmīgi pozitīvi saistīta ar uzņēmuma attīstības rādītājiem. Turpretī, transakcionālās vadīšanas pasīvu negatīvu pastiprinājumu faktors ar uzņēmuma attīstību saistīts statistiski nozīmīgi negatīvā veidā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pitķevičs Drizļonoks, K. A. (2023). Pētījums par vadības stilu ietekmi uz uzņēmumu attīstību. Bakalaura darbs/ K.A. Pitķevičs Drizļonoks, J. Eriņa. – Rīga: RTU, IEVF. Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2023, 60 lpp. Atslēgas vārdi: vadīšanas stili, transformāla vadīšana, transakcionāla vadīšana, uzņēmumu attīstība.
Atslēgas vārdi vadīšanas stili, transformāla vadīšana, transakcionāla vadīšana, uzņēmumu attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā leadership styles, transformational leadership, transactional leadership, organizational development.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 23:41:47