Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par vadības stilu ietekmi uz uzņēmumu attīstību
Title in English Research on the influence of management styles on the development of companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Andris Ozols
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Kalvis Aleksis Pitķevičs Drizļonoks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prakt. Docente Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Pētījums par vadības stilu ietekmi uz uzņēmumu attīstību Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, darbs ir strukturēts nodaļās kā ievads, teorētiskā daļa, pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotās literatūras un avotu saraksts, kuru kopā sastāda 48 zinātniskās publikācijas, grāmatas un cita veida izdevumi angļu valodā. Darba apjoms ir 60 lapaspuses, tajā ir iekļauti 16 attēli, 3 tabulas, 3 formulas un 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika secināts, ka transformālā vadīšana ir statistiski nozīmīgi pozitīvi saistīta ar uzņēmuma attīstības rādītājiem. Turpretī, transakcionālās vadīšanas pasīvu negatīvu pastiprinājumu faktors ar uzņēmuma attīstību saistīts statistiski nozīmīgi negatīvā veidā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pitķevičs Drizļonoks, K. A. (2023). Pētījums par vadības stilu ietekmi uz uzņēmumu attīstību. Bakalaura darbs/ K.A. Pitķevičs Drizļonoks, J. Eriņa. – Rīga: RTU, IEVF. Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2023, 60 lpp. Atslēgas vārdi: vadīšanas stili, transformāla vadīšana, transakcionāla vadīšana, uzņēmumu attīstība.
Keywords vadīšanas stili, transformāla vadīšana, transakcionāla vadīšana, uzņēmumu attīstība.
Keywords in English leadership styles, transformational leadership, transactional leadership, organizational development.
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 02.06.2023 23:41:47