Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Influenceru mārketings un tā izmantošana uzņēmumos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Influencer marketing and its use in Latvian companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Tatjana Tambovceva
Anotācija Bakalaura darba autore: Loreta Mackeviča Studiju programma: Bakalaura akadēmisko studiju programma Bakalaura darba tēmas zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Influenceru mārketings un tā izmantošana uzņēmumos Latvijā Bakalaura darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54.lpp., tajā iekļauti 21 attēls. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietver: 11 latviešu, 14 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek apskatīts influenceru mārketings un tā izmantošana uzņēmumos Latvijā. Darbā tiek sniegti galvenie teorētiskie aspekti influenceru mārketingā un tā izmantošanā. Pētījumā tika veikta influenceru aptauja, Latvijas influenceru izpēte sociālo mediju platformā Instagram, influenceru intervijas. Pēc veiktā pētījuma tika salīdzināti un apkopoti iegūtie rezultāti, lai sniegtu ieteikumus influenceru mārketinga pielietošanai uzņēmumiem Latvijā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Mackeviča, L., Greitāne, R. (2023). Pētījums par Influenceru mārketingu un tā izmantošanu uzņēmumos Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, IEVF, Bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 54.lpp.
Atslēgas vārdi influenceris, influenceru mārketings, sociālie mediji
Atslēgas vārdi angļu valodā Influencer, Influencer marketing, social media
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2023 13:35:20