Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „SIA „SELDIJS” stratēģiskās attīstības projekts”
Title in English „Strategic development project in SIA „SELDIJS””
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. N.Balabka
Reviewer Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Abstract Diplomprojekta autore: Šmite Laine; diplomprojekta vadītājs: Normunds Balabka, lektors, Mg.oec. SIA Seldijs stratēģiskās attīstības projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadība 71 lpp., 19 att., 23 tab., 4 pielikumi, bibliogrāfija 30 nosaukumi latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskā daļas. Diplomprojekta mērķis ir: izveidot lauku tūrisma uzņēmuma SIA Seldijs stratēģiskās attīstības projektu, kas ļautu uzņēmumam piesaistīt vairāk klientus, palielināt uzņēmuma apgrozījumu un paaugstinātu konkurētspēju. Pirmajā darba daļā aprakstīta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, kur aprakstīts uzņēmums, produkts, konkurenti. Raksturota uzņēmuma darbības pēdējie divi gadi, kā arī izanalizēts SVID gan uzņēmumam, gan konkurentiem. Otrajā darba daļā aprēķināts tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas nodrošinājums, izveidojot treileru parka izveides projektu, mārketinga komunikāciju plānu un izbūvējot bērnu rotaļu laukumu. Trešajā darba daļā izveidota uzņēmuma klientu apmierinātības anketa un klientu datu bāze MS Access vidē. Ceturtajā darba daļā ir izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns, kā arī noteikts nepieciešamais finansējums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka kopumā tirgus attīstības tendences ir ar pozitīvu iezīmi, kas dod iespēju attīstīties un pilnveidoties līdzi tirgus prasībām un piedāvāt jaunus un jaunus pakalpojumus, tādēļ, lai šī pozitīvā tendence neizzustu, uzņēmumam jāizveido treileru parks, lai varētu nodrošināt pietiekošu skaitu gultasvietu klientiem lielos pasākumos.
Keywords Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskā daļas.
Keywords in English Diplom besteht aus einer Einfhrung, vier Teile, Schlussfolgerungen und Vorschlge.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 09.01.2012 22:46:04