Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tehniskās tulkošanas pragmatiskie aspekti (uz mērķauditoriju orientēts tulkojums)
Nosaukums angļu valodā Pragmatic Aspects of Technical Translation (Target-Oriented Translation)
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Larisa Iļinska
Anotācija Šī bakalaura darba autore ir Saule Temirgaliyeva, Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" studente. Bakalaura darba tēma ir "Tehniskās tulkošanas pragmatiskie aspekti (uz mērķauditoriju orientēts tulkojums)". Teorētiskajā daļā autore pēta pragmatikas jēdzienu un tās lomu tulkošanā, analizē tulkojumu ietekmējošos ekstralingvistiskos aspektus un diskursa pragmatiskos elementus. Tiek aplūkotas arī teksta īpatnības, kas rada grūtības tulkošanas procesā, kā arī sniegti piemēri no praktiskās daļas. Bakalaura darba praktiskās daļas izstrādē izmantotais avotteksts ir Non-Computable You: Non-Computable You: What You Do That Artificial Intelligence Never Will (2022, Robert J. Marks II). Avotteksts ir angļu valodā, un tas ir tulkots krievu valodā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un pielikumiem, tostarp terminu glosārija, konteksta elementu glosārija un avotteksta. Visa bakalaura darba apjoms, izņemot pielikumus, ir 106 lappuses. Bibliogrāfijā iekļauti 42 avoti.
Atslēgas vārdi Tehniskā tulkošana; pragmatiskie aspekti; pragmātika
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical translation; pragmatic aspects; pragmatics
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 23:15:55