Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Ūdensaimniecības nozares uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas vadības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of the Management of the Labour protection system of a company in the water sector
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Valentīna Urbāne
Recenzents Jānis Saulītis
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Signe Putilina Maģistra darba vadītājs: Valentīna Urbāne Doktors, Asociētais profesors Maģistra darba tēma: “Ūdenssaimniecības nozares uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas vadības pilnveidošana” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 98 lapām. Maģistra darbs satur 15 attēlus, 14 tabulas, 10 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 57 literatūras avotus un interneta resursi. Darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikā esošie normatīvie akti darba aizsardzības jomā, grāmatas darba aizsardzībā, publikācijas, statistikas materiāli, izmantoti vispārpieejamie informatīvie materiāli interneta vietnēs, periodiskie izdevumi un valsts institūciju publicētās vadlīnijas, pētāmā uzņēmuma iekšējie normatīvie akti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Analizēt darba aizsardzības sistēmas organizācijas teorētiskos pamatprincipus. Izpētīt ūdens un kanalizācijas saimniecības nozares uzņēmumu attīstību Latvijā. Veikt darbinieku anketēšanu, lai analizētu darba aizsardzības sistēmas nodrošināšanu saistībā ar darba drošības nodrošināšanu uzņēmumā. Veikt darba vides un darba vietas risku izpēti un novērtēšanu, tai skaitā ergonomisko risku izpēti. Izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas vadības pilnveidošanai uzņēmumā un preventīvo pasākumu veikšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: S.Putilina Ūdenssaimniecības nozares uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas vadības pilnveidošana metodes metālapstrādes uzņēmumos: Maģistra darbs/ Darba vadītājs V.Urbāne – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2023. – 84 lpp. Atslēgas vārdi: ūdenssaimniecība, darba aizsardzība, darba vides riski, ergonomika, fiziska slodze preventīvie pasākumi.
Atslēgas vārdi ūdenssaimniecība, darba aizsardzība, darba vides riski, ergonomika, fiziska slodze preventīvie pasākumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā water management, work safety, work environment risks, ergonomics, physical stress preventive measures
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 22:04:44